Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lightning_whelk

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 04:35 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 09:34 AM CST

Περιγραφή

Wooded old residential property

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 04:09 PM CDT

Περιγραφή

Pine savanna. Spider attacking wasp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 11:36 AM CDT

Περιγραφή

shallow tidal bay at 19ppt salinity, water 26°C. Diameter estimate 40cm or more

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terit

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 09:04 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlespaxton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 09:03 AM CDT

Περιγραφή

This youngster has a pale complexion and light green caterpillar lure. It is the first Copperhead I've ever seen alive and it is one of North America's prettiest snakes. It stayed stock still and didn't even flicker its tongue. We were thrilled to see it and impressed by its beauty and spirit! The tail lure is amazing! Note how the camouflage of speckling continues through its eyes even. A very nice sighting and no sign of aggression. I've always wanted to see one in its habitat. The locale is full of young leopard frogs at the moment.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddennism

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 05:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammcfarland

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2019 01:12 PM UTC

Περιγραφή

Common in mesic longleaf pine woodland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 11:29 AM CDT

Τόπος

Biloxi, MS, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Cypress swamp

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυτρίχι (Asplenium trichomanes)

Παρατηρητής

charlespaxton

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2012 02:43 PM CDT

Τόπος

Cumbria, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockybranch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockybranch

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2018 01:02 PM CDT