Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enriquepecar

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2017 02:55 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2018 07:38 AM CDT

Περιγραφή

Dripping Springs,
Hays Co., Texas
22 March 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wlhwildlife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2017 11:09 AM CST

Περιγραφή

Need help with ID. Tiny spider that is apparently storing its prey wrapped and placed in the web. I have been seeing the web for several days but did not realize there was such a small spider on the web.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2017 09:24 AM CDT