Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 10:56 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2016 11:11 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 10:52 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 08:35 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 04:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 12:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kejwa

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 01:40 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 09:57 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orourkehsu

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 09:17 ΠΜ PDT

Τόπος

Arcata, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 01:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arjuns2020

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 05:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biocowboy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 10:41 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεφίτης (Mephitis mephitis)

Παρατηρητής

bewickwren

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

M2L0P20E80A185B417C00-P0E0A0B0C00-E0A0B0C00-E0A0B0C00-E0A0B0C00-C80,1854€

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

passiflora4

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 05:18 ΜΜ PST

Τόπος

Richmond, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόρεια Γουνοφόρα Φώκια (Callorhinus ursinus)

Παρατηρητής

lexibug

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entzion

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 02:31 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinnanbar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 06:26 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Mating

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanitajn5

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 07:00 ΠΜ MST

Περιγραφή

Mating

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pranav11

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 10:20 ΠΜ IST

Περιγραφή

Mating pair of Grass Demon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαϊδουροελάφι (Odocoileus hemionus)

Παρατηρητής

caenvsci

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 01:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 06:11 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαϊδουροελάφι (Odocoileus hemionus)

Παρατηρητής

walkwithbears

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Saw this buck making his way up a canyon... it is very hot and dry again this year... and you can see by looking at him that at 12:01 PM on July 8, 2021 conditions were a challenge. Been in this area for the better part of 35 years... this is the first year I've seen bears and mule deer and other wildlife, all in great numbers, struggling to deal with the heat (several bouts of days in the 100's) and severely dry conditions...

So gonna catch up on some recent observations, maybe a theme here... especially in light of the fact that this area burned 8 to 10 days later as part of the larger expanding fire... from a few miles away, saw an increase in fire activity on July 16, 2021 at 3:00 PM of a fire that started on July 4th from a lightning strike... strong winds and very dry conditions caused the Tamarack Fire to explode, devastating this area, it's wildlife (large and small), plants, and people and communities like Markleeville, CA. People tragically lost their homes... the same happened to the wildlife of the area. It is obvious that things are heating up and drying out more than in the past... an increase in firefighting resources across the board are needed. Yes, I understand the ecological effects of fire... there is something else at play here and elsewhere... it's Global. i barely got out of this area before fire blocked the road... it was a close call.

Will be sharing observations of bears and other wildlife, and plants seen here recently and in the past... Wonder how the wildlife survived this rapidly moving fire?... small animals can only go so far, so fast, and all animals are already challenged by the excessive heat.

First photo out of sequence, rest in sequence as this guy passed right by me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sahalsey

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 01:36 ΜΜ BST

Τόπος

Cheshire East, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

mating pair

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωσκώληκας (Υφομοταξία Oligochaeta)

Παρατηρητής

matt_lawton

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 10:01 ΜΜ EDT

Τόπος

Nashua (Google, OSM)

Περιγραφή

More mating Earthworms.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edolis

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 09:54 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Mating, female in previous obs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardlbaxter

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 12:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Very clean looking one mating with a tattered one

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becksnyc

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 09:48 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaz_dives

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 12:47 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Feeding or mating?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

gwynnemb

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 08:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 11:16 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Found with his mate under the bark of a dead tree in native forest. Very long antennae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

scoutingforplants

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 02:30 ΜΜ HST

Περιγραφή

Mating pair?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 06:48 ΜΜ PDT

Περιγραφή

😥
I accidentally clicked alive in the app and it won't let me change it

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόχηνα (Anser caerulescens)

Παρατηρητής

newt77

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 02:15 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keithpittluck

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2020 09:43 ΠΜ PST

Περιγραφή

I saw at least three sea lions swimming in the channel from the marina. Submerging for long periods of time, they would suddenly pop up in a different spot.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelecarnerie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 11:45 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Adults mating

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δελφίνι (Delphinus delphis)

Παρατηρητής

rkostecke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2015 11:18 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

maryamabdoonee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 03:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δελφίνι (Delphinus delphis)

Παρατηρητής

wrenwick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 03:52 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2017 01:18 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thunefeld

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 11:44 ΠΜ PDT

Περιγραφή

4 days later a skeleton. Cleaned by ants. Second photo was taken Monday after it recently died. Obs is in iNaturalist w more photos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

marcelladesign

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 01:39 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Along the east side of Klopp Lake. Mother and pup.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colleendieter

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2019 01:28 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Queen and Monarch possibly mating together? In the Mueller Native Plant demo garden butterfly area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cindyyyp

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 04:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mushroomlovr04

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 07:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαϊδουροελάφι (Odocoileus hemionus)

Παρατηρητής

clare_mk

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Two deer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 09:19 ΠΜ PDT

Τόπος

San Diego NWR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι-Βούρτσα (Sylvilagus bachmani)

Παρατηρητής

madtiller

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 07:57 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι Της Ερήμου (Sylvilagus audubonii)

Παρατηρητής

madtiller

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 07:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The difference between the desert cottontail and brush rabbit definitely stand out when they are side by side. :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)

Παρατηρητής

lbc2020

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkossy

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 03:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clintkellner

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 12:09 ΜΜ HST

Τόπος

Novato, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Dorsal and ventral dark coloration, almost black and no tuft of hairs on the tip of the tail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

wildangelo

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2020 07:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)

Παρατηρητής

naturelover66

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 07:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgundy

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 01:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I think a pair was mating and the male got eaten?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonhakim

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Incredible variety of frog and snake life in this canyon. This search was briefly alluded to in my article on endangered frogs in the SoCal mountains: https://bangkokherps.wordpress.com/2018/10/23/california-waters-frogs-of-the-socal-mountains/

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δελφίνι (Delphinus delphis)

Παρατηρητής

noahgaines

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 04:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020 10:22 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Mating pair

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2017 09:30 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taek-guen-im

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2020 01:37 ΜΜ JST

Περιγραφή

A male mating with dead female
He maybe thinks she is still alive

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pachips

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2020

Περιγραφή

Found mating at camp site along the Potomac River. Temperature was in the 38-40 °F range.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyparsons_201pringle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2020 02:15 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Do the different species of Ceroctis ie the C capensis and C gyllenhali mate or have I got this all wrong? @magrietbrink

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δελφίνι (Delphinus delphis)

Παρατηρητής

neontetraploid

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2020 02:04 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκόφερ Του Botta (Thomomys bottae)

Παρατηρητής

jenniferarrow7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2020 02:24 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2019 12:17 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 12:40 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

roycecumming

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2015 05:45 ΜΜ PDT

Τόπος

King City, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

MOULTRIE TRACE PREMISE

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emjtca

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 03:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Δελφίνι (Delphinus delphis)

Παρατηρητής

ethancherry

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2017 11:27 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι Της Ερήμου (Sylvilagus audubonii)

Παρατηρητής

djparisi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2019 10:52 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2012 11:50 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Red Rock Canyon State Park

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leafybye

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

andreacala

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2019 06:42 ΠΜ PDT

Περιγραφή

As I was taking a picture of this female Common Merganser (Gänsesäger) in the channel at the entry of Nymphenburg Palace, she suddenly raced away with her bill and eyes under water. I first thought she was chasing Black-headed Gulls, but she surfaced with a Chub that was so large and heavy that she lost her grip on it. She must have stunned the fish, because she pulled it out again after searching for it under water. This time, she didn’t only struggle with the weight of the fish, she was also surrounded by excited Gulls who wanted to get a bite. The Merganser tried in vein to get airborne with the heavy load, and eventually had to drop her prey… She seemed pumped up and excited after this catch and shook her feathers and flapped her wings for a bit. And then she continued her search.
For the Chub: https://www.inaturalist.org/observations/34861851

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2019 11:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2019 12:08 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικη Πέστροφα (Oncorhynchus mykiss)

Παρατηρητής

joe551

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019

Περιγραφή

rainbow trout eating a fly on the surface of Lake George

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 10:31 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Male tiger beetle attempting to mate with female Ocellated Tiger Beetle. This observation is for the male.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradmoon

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 10:31 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Male Eastern Red-bellied Tiger Beetle attempting to mate with female Ocellated Tiger Beetle. This observation is for the Ocellated Tiger Beetle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

kynakins

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 02:48 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rabidosa

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2019 11:45 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Mating on milkweed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham99

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 03:03 ΜΜ PDT

Τόπος

Goleta, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα (Callospermophilus lateralis)

Παρατηρητής

yingliu65

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 06:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2019 05:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2017 04:21 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazer

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2017 01:42 ΜΜ PDT

Περιγραφή

The first photo is NOT a photo from the time, place or date. *The photo posted for time date and place may be disturbing to viewers.**

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

riverwalker23

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2019

Τόπος

San Jose (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielle_dennis

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 01:35 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Trying to ID the dragonfly, not the Monarch. The monarch is in a separate post. Can anyone explain this behavior? After approaching and staying near these insects for awhile, they flew off and seemed completely fine. I’m not sure if I witnessed mating or what...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jencorman

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2016 07:14 ΠΜ CDT

Περιγραφή

C. splendida and C. denverensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

tparkeressig

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2019 08:58 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Coyote?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 07:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Based on melted flight and body feathers, and location under a power pole, I’m gonna say this one was electrocuted.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dswight

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 01:33 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Steller's Jay sunning in protected corner on a deck. Note feathers are lifted, exposing uropygial (preen) gland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

cnaventi

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 01:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lyneisfilm

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 04:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2019 06:45 ΜΜ PDT

Περιγραφή

requesting comments about the ears

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dkt7sc

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Περιγραφή

Lady bug newly emerged from pupa: last two photos are a couple hours later - spots coming in

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jblinde

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 04:19 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Three clubtails, two of which are mating.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i_fox

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

A Cyclocephala sp. male trying to mate with a Tomarus gibbosus female.

This observation is for the female.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

i_fox

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

A Cyclocephala sp. male trying to mate with a Tomarus gibbosus female.

This observation is for the male.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leppinm

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found under woody debris mating (separated when I tried to get a photo).

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

gooosh

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 10:49 ΠΜ PDT