Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill-nz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2018 02:14 PM NZDT

Περιγραφή

Had been paralysed by a shiny blue/black hunting wasp. An ID would be most appreciated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattward

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2016 12:56 PM +14

Περιγραφή

This species appears to have just started flowering, including one specimen opening during my visit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiew

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2016 09:37 AM NZDT

Περιγραφή

Blackcleugh forest walk, orchids in flower and growing beside the stream, almost at the waters edge.
Note long narrow up turned tip on the dorsal , dark red labellum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill-nz

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2016

Περιγραφή

Often mimics Ramarama (Lophomyrtus bullata) in this locality. However, the flowers give it away.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill-nz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2009 02:36 PM NZDT