Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

mourad-harzallah

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2018 04:11 PM CET

Τόπος

Tikjda, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόρεια Φαλακρή Ίβιδα (Geronticus eremita)

Παρατηρητής

lebreton_jean-do

Ημερομηνία

Ιούλιος 1976

Περιγραφή

C:\LEBRETON\PHOTOS\1976\1976_07_02_154.jpg

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khellaf-rebbas

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Algeria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachid_meddour

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 09:36 AM CET

Τόπος

Adekar, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνόσπινος (Fringilla montifringilla)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2022 11:36 AM CET

Περιγραφή

Peppola

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akheloufi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2022 10:47 AM GMT

Τόπος

Batna, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dries-fatsah

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 02:29 PM UTC

Τόπος

Béjaïa, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

mehdichetibi

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 06:13 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aissadjamelfilali

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 05:03 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara_atailia

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 01:21 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zinebfafa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 11:50 AM CET

Τόπος

Texenna, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 02:09 PM CET

Περιγραφή

Rusavskia elegans

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2019 04:26 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

habib2

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 02:10 PM CEST

Τόπος

Filfila, DZ-SK, DZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχεροντία Η Άτροπος (Acherontia atropos)

Παρατηρητής

wolface

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 11:26 AM CEST

Τόπος

Seraïdi, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

bileltayar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2019 10:53 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raoufguechi

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2018 09:51 AM CEST

Τόπος

Bitam, Algérie (Google, OSM)