Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramymaalouf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 08:46 ΠΜ EET

Τόπος

Matn, Líbano (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On a large white pine.

The absence of any cilia atop any isidia means that this is probably Heterodermia minarum and not Heterodermia horrescens despite the short stubby lobes of the small thalli.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Naja haje

Παρατηρητής

mourad-harzallah

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022

Τόπος

Cheria, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)

Παρατηρητής

mourad-harzallah

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:53 ΠΜ CET

Τόπος

Akfadou, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαμαλάκι (Macroglossum stellatarum)

Παρατηρητής

mourad-harzallah

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:54 ΠΜ CET

Τόπος

Akfadou, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammykernane

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 10:48 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missoum73

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 07:36 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδερίνα (Carduelis carduelis)

Παρατηρητής

mourad-harzallah

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2018 04:11 ΜΜ CET

Τόπος

Tikjda, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόρεια Φαλακρή Ίβιδα (Geronticus eremita)

Παρατηρητής

lebreton_jean-do

Ημερομηνία

Ιούλιος 1976

Περιγραφή

C:\LEBRETON\PHOTOS\1976\1976_07_02_154.jpg

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khellaf-rebbas

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 10:40 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachid_meddour

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 09:36 ΠΜ CET

Τόπος

Adekar, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνόσπινος (Fringilla montifringilla)

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2022 11:36 ΠΜ CET

Περιγραφή

Peppola

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akheloufi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2022 10:47 ΠΜ GMT

Τόπος

Batna, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dries-fatsah

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 02:29 ΜΜ UTC

Τόπος

Béjaïa, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

mehdichetibi

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Algeria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aissadjamelfilali

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 05:03 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara_atailia

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 01:21 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zinebfafa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 11:50 ΠΜ CET

Τόπος

Texenna, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elkvorr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 02:09 ΜΜ CET

Περιγραφή

Rusavskia elegans

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

karimhaddad

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2019 04:26 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

habib2

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 02:10 ΜΜ CEST

Τόπος

Filfila, DZ-SK, DZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχεροντία Η Άτροπος (Acherontia atropos)

Παρατηρητής

wolface

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 11:26 ΠΜ CEST

Τόπος

Seraïdi, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

bileltayar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2019 10:53 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raoufguechi

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2018 09:51 ΠΜ CEST

Τόπος

Bitam, Algérie (Google, OSM)