Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα Apis mellifera

Παρατηρητής

bibaker

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 04:42 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bethbaker

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 12:02 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raho

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2019 09:00 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbrand

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bibaker

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 06:43 PM CDT

Περιγραφή

This bumblebee came to this lavender flower.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bibaker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2018 10:50 AM CDT

Περιγραφή

These three pictures of small sweat bees are from the same butterfly weed plant. It was a late blooming plant as most bloomed over a month ago and have now gone to seed.