Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertjules

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 09:57 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

packardr90

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 09:45 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poa

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2018 02:51 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghostburglar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birthedofearth

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found moving their wings entransingly on top of a leaf.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottdwhite

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 05:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greneric59

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Kindia, Kindia, GN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david99

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 01:14 ΜΜ PDT

Τόπος

Cattail Ln (Google, OSM)

Περιγραφή

On Lantana

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Αργιόπη (Argiope bruennichi)

Παρατηρητής

naturecandids

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 01:30 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dchrysler13

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 08:24 ΜΜ PDT