Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

wlhwildlife

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 06:07 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sehnature

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2020 02:07 ΜΜ CST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrsduermeyer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2019 11:41 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 10:08 ΠΜ CDT

Τόπος

Grapevine, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Look at those flared front legs!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cameralenswrangler

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 10:27 ΠΜ CDT

Τόπος

Grapevine, TX, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karthiga

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2019 11:11 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterdoyle

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2019 05:21 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galactic_bug_man

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2018 05:18 ΜΜ CDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

angeldixon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2018 11:13 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cameralenswrangler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2018 12:49 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bayklein

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2018 08:34 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2018 09:46 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obidaddy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2018 04:07 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob777

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyes505

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2018 07:33 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtneyhill0201

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 08:17 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalamurphyking

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2017 11:47 ΠΜ CDT

Τόπος

Dallas, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

White Rock lake, Winfrey Point
The Look
This is my cue to stop taking shots and slowly back off the porch so Papa can deliver the tasty treats to hungry babies. Communication success.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2018 10:08 ΠΜ CDT

Τόπος

Grapevine, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I was so excited to see this when @kimberlietx flushed this and that was before I located it to figure out what it was.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2018 11:08 ΠΜ CDT

Τόπος

Grapevine, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

@brentano spotted this in the tree when I flushed it walking around in the woods. So glad he did!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 10:11 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 10:41 ΜΜ CDT

Τόπος

Grapevine, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 11:53 ΜΜ CDT

Τόπος

Grapevine, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rkostecke

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2018 11:20 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Private Davis Mountains Ranch. Exact location not specified.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found right outside my door :D

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mchlfx

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2018 10:41 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Ran into vistor from out of state this morning. As we were watching birds this beauty slipped up on us.

Nice to meet you Tang Heng.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trayp

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2017

Τόπος

Grapevine, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandajb35

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2018 08:51 ΜΜ CST

Περιγραφή

singing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 08:01 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmjackson

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2016 02:12 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Lazuli Bunting - River Legecy Park Arlington Tx - May 2016

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 09:30 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Was going in and out of this same hole for a good five minutes before I moved on.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewman

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadamcochran

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2018 12:58 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)

Παρατηρητής

brentano

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2018 09:36 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 09:02 ΠΜ CDT

Τόπος

Grapevine, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

septemberone

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rehb

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2018 09:45 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2018 05:42 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Video of this beautiful snake: https://youtu.be/Oi0ybWrNkOs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 10:22 ΜΜ CDT

Τόπος

Grapevine, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

2 big fishing spiders :D

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2018 03:03 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2018 09:08 ΠΜ CDT

Περιγραφή

The dog and I stumbled on a pair of Black Vultures hidden under the trees this morning. One flew off and the other stayed on these branches watching us carefully. I suspect there were babies under the trees, which I would have LOVED to have seen, but not at the cost of stressing the parents further. Such a beautiful bird!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 02:10 ΜΜ CDT

Τόπος

Grapevine, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2018 04:47 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 02:03 ΜΜ CDT

Τόπος

Grapevine, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 09:42 ΜΜ CDT

Τόπος

Grapevine, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Hundreds if not thousands of these things were lining the bridges

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janiecavender

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2017 07:17 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara39

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2017 07:31 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellen5

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erica10

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2016 06:04 ΜΜ CDT