Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hwise01

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 02:49 PM HST

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2016

Περιγραφή

My first time seeing this species. I think my ID is correct. Female. Had about an hour of free time during another trip and decided to swing by here and show my wife the beautiful area that Greg Lasley showed me. Thanks, Greg!

@greglasley

Perched about 60 cm off the ground on the side of a road through the woods. It flew off once while I was sneaking up on it, but returned to nearly the same perch when I stood still and waited.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2017 04:48 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2016 03:37 PM CET

Περιγραφή

A female.
January 2016.
Lodge/camp near Isalo National Park.
Madagascar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2016 05:01 PM CET

Περιγραφή

A female.
January 2016.
Lodge/camp near Isalo National Park.
Madagascar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2016 02:42 PM CET

Περιγραφή

A male perched on rock next to the wide and deep river, flowing rapidly due to rain.
January 2016.
Ranomafana, Madagascar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nlblock

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2016

Τόπος

Ponkapoag Pond, MA (Google, OSM)