Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 02:15 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 02:39 PM CET

Περιγραφή

1 individual

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 08:27 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2020 10:27 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 01:50 PM CET

Περιγραφή

on 2 successive flowers, this bee received a male twice

the full sequence on Nikon image space
https://img.gg/nGF59qX

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έμπις (Γένος Empis)

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 12:02 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 06:53 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 01:31 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 09:30 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 02:17 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

optilete

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 05:25 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliandbrice

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 12:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maelan51

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 11:14 AM UTC

Τόπος

Coolus, France (Google, OSM)

Περιγραφή

When I found it, it was floating on the water and moving on the surface of the water with its paws. He seemed to know how to swim well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 02:50 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebetmaman

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 10:43 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolec

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 12:59 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maelan51

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 12:13 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 06:01 PM CEST

Τόπος

Skikda, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 01:11 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2020 09:27 AM CEST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 06:19 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 10:39 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarsaci

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 02:39 PM CET

Περιγραφή

very small spider (<2 mm ) hard to see, despite the raynox Bonette (DCR150)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 07:59 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 03:20 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 02:13 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfb22

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 09:24 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maelan51

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 04:27 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 02:53 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018 05:39 PM CEST

Περιγραφή

also on flickR https://flic.kr/p/27MHnzb

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rileyfortierii

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2019 09:11 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 01:19 PM CEST

Περιγραφή

Trophallaxy

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 04:01 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 01:34 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 11:27 AM CET

Περιγραφή

with 2 kinds of springtails

Avec 2 sortes de collemboles

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2020 01:19 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2016 12:47 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018 04:43 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2017 11:43 AM CEST

Περιγραφή

sur magnolia grandiflora

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allelus-algeria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 11:53 AM CET

Τόπος

Djanet, Algérie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 02:28 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfb22

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 02:47 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 12:50 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfb22

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2021 12:15 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebsantpag

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2009 11:24 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anubis2020

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Algeria (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2013 06:21 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renko

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2020 05:05 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfb22

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2021 12:28 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2020 02:10 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 01:10 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simondenis142857

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 07:02 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfb22

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 02:44 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfb22

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 11:14 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 04:50 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 02:24 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 11:59 AM CEST

Περιγραφή

"Speedy gonzales"
on Hedera helix

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2017 03:12 PM CEST

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2017 05:17 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2016 12:53 PM CEST

Περιγραφή

l'abeille Megachile découpe une feuille

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 03:45 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα (Vespula vulgaris)

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2016 05:46 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2018 02:23 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 11:31 AM CEST

Περιγραφή

on Genista / sur le Genêt

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυλλίδες (Οικογένεια Psyllidae)

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2017 01:57 PM CEST

Περιγραφή

on Genista / sur le Genêt

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 03:36 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 04:31 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 05:20 AM CEST

Περιγραφή

Large size, about 6mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2015 02:36 PM CEST

Περιγραφή

le moment magique
et la dispersion
aussi sur flickR https://flic.kr/p/xhnMwN

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2017 05:36 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 05:49 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 06:31 AM CEST