Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lois_rancilhac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 02:21 PM CEST

Περιγραφή

Chorthippus biguttulus or eisentrauti, or possibly an intermediate population. Any feedback on the identification would be much welcome!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hjallevad

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 12:25 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marojejy

Ημερομηνία

Απρίλιος 2009

Τόπος

Sava, MG-AS, MG (Google, OSM)

Περιγραφή

First trip to Antohakalava ever made. Color troubles with pictures, sorry.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvesbas

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Licko-Senjska, HR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spuechmaille

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 01:43 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

assafn

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rojas-runjaic

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2010 11:03 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pops34

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 10:46 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amzamz

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigayon

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 10:06 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γρυλλίνες (Υποοικογένεια Gryllinae)

Παρατηρητής

laurentbarthe

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 07:48 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muertedelangel

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 10:07 AM UTC

Περιγραφή

Chenille photographiée sur une nigelle de Damas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρογλωσσίνες (Υποοικογένεια Macroglossinae)

Παρατηρητής

samuel_guiraudou

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 07:43 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robin_sauvetre

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 10:15 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 02:28 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gillessanmartin

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2014 04:09 PM CEST

Περιγραφή

Arcyptera microptera carpentieri male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvesbas

Ημερομηνία

Ιούνιος 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreas_hilpold

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Rhône-Alpes, FR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosalia-expertise

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2018 01:24 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Sachsen-Anhalt, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerrit_oehm

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Sachsen-Anhalt, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2013 02:04 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 12:57 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lantinantoine

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 10:14 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebsantpag

Ημερομηνία

Αύγουστος 2006

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 01:19 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

achine

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019 03:34 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαριδάκι Συμιακό (Plesionika narval)

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 10:34 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gillessanmartin

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 04:32 PM CEST

Περιγραφή

Chorthippus albomarginatus or dorsatus ?
The radial field looks wide, nor red on the abdomen, pronotal keels almost parallel --> more like albomarginatus ?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markod

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 07:58 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoitteyssendier

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 01:00 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απάτουρα Η Ίρις (Apatura iris)

Παρατηρητής

qginsecthunter

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 01:41 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrehenrifabre

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 08:44 PM GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmanuel

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2016 11:16 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcap

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkoffel

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2017 01:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_louboutin

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 04:23 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrehenrifabre

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 06:23 PM GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrehenrifabre

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2020 08:01 AM GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom_argentopratus

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom_argentopratus

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 03:15 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrehenrifabre

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2020 03:09 AM GMT

Τόπος

Saint-Barthélemy (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandoul

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2019 06:54 PM CEST

Τόπος

Matina, CR-LI, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkrockytop

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2015 09:36 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkrockytop

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2014 04:04 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabienpiednoir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpiolain

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2019 01:33 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrehenrifabre

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 06:20 PM BST

Τόπος

Fabrègues, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2018 11:46 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federicodelbarba

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019 04:23 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federicodelbarba

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019 04:23 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καιλίφερα (Υποτάξη Caelifera)

Παρατηρητής

youyoudbois

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 10:49 AM SAST

Περιγραφή

Rose , la seule vu

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)

Παρατηρητής

bscrl

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 12:54 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

germain26

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2016 07:00 PM HST

Τόπος

Grignan (Google, OSM)

Περιγραφή

Female laying

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crebassa

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 12:25 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crebassa

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 01:00 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 06:52 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 12:46 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 12:46 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marianne_annon

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 03:37 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julioeiroa

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2018 12:04 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julioeiroa

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2018 05:56 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oskarlphansen

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2018 12:03 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

centratex

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2018 01:33 PM CST

Περιγραφή

Syrphid fly

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nonomay

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2018 03:04 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

will22

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2017 12:27 PM GMT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανερόπτερα (Γένος Phaneroptera)

Παρατηρητής

pdubois

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2017 04:00 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2018 07:57 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedro

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henkwallays2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2018 04:16 PM CEST

Τόπος

Aalter, België (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henkwallays2

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2018 04:35 PM CEST

Τόπος

Aalter, België (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macam

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2018 04:05 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katya

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2018 11:56 AM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jomo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2018 10:41 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xylocopa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2018 02:21 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan12550

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2018 04:48 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2018 06:14 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2017 10:51 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flecksy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2015 07:02 PM CST

Περιγραφή

About 10cm body length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2017 12:51 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2016 06:43 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinobiancolini

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2016 11:20 AM CET

Τόπος

Viterbo, Lazio, IT (Google, OSM)

Περιγραφή

Both dead

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

borisdelahaie

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 10:57 AM CEST

Τόπος

gruissan (Google, OSM)

Περιγραφή

Gruissan (11-Aude)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρογωβιός (Gobius paganellus)

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2016 11:18 AM CEST

Περιγραφή

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιμοχειλογωβιός (Gobius cruentatus)

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2016 11:18 AM CEST

Περιγραφή

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζεβρογωβιός (Zebrus zebrus)

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2016 11:03 AM CEST

Περιγραφή

OLYMPUS DIGITAL CAMERA