Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valter

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2014 11:14 ΠΜ WEST

Περιγραφή

Location: Europe > Portugal > Algarve

Date Photo Taken: May 18, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gera_bio

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 03:58 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pseudoshuigeeee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 07:59 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκοειδή (Υπεροικογένεια Coccoidea)

Παρατηρητής

totaistota

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 04:50 ΠΜ CEST

Περιγραφή

in moss

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mob-critters

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 12:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίπτερα (Τάξη Diptera)

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2023 06:05 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Found dead on windowsill. Body length 3 mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υμενόπτερα (Τάξη Hymenoptera)

Παρατηρητής

carrollperkins

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2011 01:46 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikhiljambhale

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 07:45 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)

Παρατηρητής

mattiamenchetti

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 03:18 ΜΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flossiepip

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 07:08 ΜΜ NZDT

Τόπος

Kaeo, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρκουλιονοειδή (Υπεροικογένεια Curculionoidea)

Παρατηρητής

jimsteamer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023 07:56 ΜΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιστροειδή (Υπεροικογένεια Oestroidea)

Παρατηρητής

alfred_daniel_j

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2015 03:36 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 01:23 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 01:27 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 01:35 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

njanthanne

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 01:21 ΜΜ IST

Τόπος

Iringole Kavu (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmesa1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:55 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robby5588

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2012 10:13 ΠΜ WIB

Τόπος

punggualas (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonpradhan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 08:05 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobmusson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 03:00 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ocean_beach_goth

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 10:29 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathawk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 02:18 ΜΜ EST

Περιγραφή

on left eye of alligator

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dspreitzer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 09:01 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

I think Psocodea, I haven't seen anything like it before really.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 03:52 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonpradhan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 06:46 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orion_05

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 10:47 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertophiles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 11:00 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Acanthanura 'Otways 2'

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 11:15 ΠΜ PST

Περιγραφή

Covered in springtails, on oak leaf near large oyster mushroom.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astanyoung

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2011

Περιγραφή

posted on 01/01/2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σούλα Του Βορρά (Morus bassanus)

Παρατηρητής

basvanhulst-kuiper

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 10:27 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dali06

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 10:30 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bonpradhan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 07:46 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ars_4

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 02:08 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munuannuan

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 02:18 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

pedro_lopes

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 10:16 ΜΜ WAT

Τόπος

Cuvette-Ouest, CG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 01:29 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rimba

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2018 04:26 ΜΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 12:43 ΜΜ -03

Περιγραφή

or some other caterpillar?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janmar

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 11:43 ΠΜ WIT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liz226

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 01:23 ΜΜ -05

Τόπος

Tena, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgobbett

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 07:33 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 05:42 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I think?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2019 09:11 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2018 05:09 ΜΜ CEST

Τόπος

Assa-Zag, Maroc (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrh

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 04:14 ΜΜ PDT

Τόπος

Camarillo, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Two tails

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franhills

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 11:34 ΠΜ ACDT

Τόπος

Nairne (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 02:22 ΠΜ EAT

Τόπος

Kibale, Ouganda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 01:33 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Paper wasp taking apart a skipper (Hesperia assiniboia). On goldenrod in coulee. Observation for the butterfly here: https://www.inaturalist.org/observations/189187979

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithsqrd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Gambia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 06:45 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge1507

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 09:24 ΜΜ EAT

Τόπος

Burahya, Uganda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητοφιλίδες (Οικογένεια Mycetophilidae)

Παρατηρητής

jeremybirder

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 03:33 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresmontalvoi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2020 12:15 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sethmusker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 01:48 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny_thynne

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2016

Περιγραφή

Fly - Duomyia tomentosa
Identified as Duomyia tomentosa on Bowerbird by Tony D.: "This one is a male - in this species males have the hind tibiae keeled above and here surmounted with a rounded tubercle."

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesselpretorius

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023

Περιγραφή

Having Cyclosa sp. as meal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesselpretorius

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 10:01 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zamoner_maristela

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 07:59 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holocene_matt

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022

Τόπος

Eacham, AU-QL, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukjonis

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 04:55 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Found in the forest under decaying stump.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

helio-lourencini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 02:52 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hernancito

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2007 05:28 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roamingthewoods

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

ID for smaller insect.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielblanco521

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 08:26 ΜΜ -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustyfriedtoast

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 03:14 ΜΜ EDT

Τόπος

Tampa, FL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Stick Bug Meme.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 09:38 ΠΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 12:23 ΜΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuckintallgrass

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Girl got mites

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julio236

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 10:53 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poornachandra

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 05:40 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητοφιλίδες (Οικογένεια Mycetophilidae)

Παρατηρητής

nlasala

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 04:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Inside Auricularia sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)

Παρατηρητής

angel1668

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 02:16 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dayronbreto

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 11:28 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vassilvassilev

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithsqrd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Gambia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norsalleh1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 09:25 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svaldvard

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2014 10:02 ΠΜ CST

Περιγραφή

Orthogeomys matagalpae
El Jaguar, Jinotega
Nicaragua

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrmacro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Περιγραφή

0.41mm.
It jumped several times while I was observing it. The furthest jump was about 2cm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rfoquet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 01:13 ΜΜ EET

Τόπος

Ndola, Zambia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waswala

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2017 12:15 ΜΜ EAT

Τόπος

West Kajulu Kisumu (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idealpado

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 06:06 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomdhernandez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 03:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michalsloviak

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Tanzania (Google, OSM)

Περιγραφή

Zanzibar red colobus (Piliocolobus kirkii) - Jozani Chwaka Bay NP, Unguja (Zanzibar)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανδυοφόρος Μυκητής (Alouatta palliata)

Παρατηρητής

eliz913

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 07:59 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Interesting colored howler due to genetic mutation resulting in decreased pigmentation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dejong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2013

Περιγραφή

Photograph by Yvonne de Jong & Tom Butynski, wildsolutions.nl

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2017 03:55 ΠΜ SAST

Τόπος

Jansenville (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tremarctos

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

Sierra Leone (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisquerido

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2015

Τόπος

Quissama, Angola (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipeandreucci

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 12:20 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 06:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 07:55 ΜΜ EAT

Τόπος

Village, Uganda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2019 01:46 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alenilson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 09:31 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardking

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

Pahang, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwili

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 05:20 ΜΜ WAT

Τόπος

Cuvette-Ouest, CG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonorabee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 09:04 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phycus

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 12:58 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stenthesnake

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 12:04 ΜΜ CDT

Τόπος

Vermillion, SD, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

little_blue_heron

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Περιγραφή

Seemed to have something wrong with it - it didn't run away when a dog approached it