Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 12:56 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

fredericdupont

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2006 09:30 PM -05

Τόπος

Tena, Équateur (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκύλος (Canis familiaris)

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2021 10:36 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parula21

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2017 09:25 AM CDT

Περιγραφή

Not sure on this one

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pintail

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2008

Τόπος

Taean, KR-GN, KR (Google, OSM)

Περιγραφή

Oeyeon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perksimages

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2019 11:33 AM MDT

Περιγραφή

This Dance Fly has attacked a Midge from behind. While grasping the unfortunate midge firmly with its stout raptorial middle legs, it has pierced the soft neck tissue of its prey to suck out its bodily contents .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roman_burkardt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 07:43 PM CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingrid_kulozik

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 04:14 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riskindan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 08:52 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγονίδες (Οικογένεια Tettigoniidae)

Παρατηρητής

mike_hooper

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 04:52 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leo_petropolis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 12:40 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 07:24 AM -05

Τόπος

Loreto, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oxpecker

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 12:41 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lily_kumpe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 04:45 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artorresv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 01:46 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelcincotta

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 08:02 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 09:10 PM +08

Περιγραφή

Pic #1 taken with UV lighting, parts of the abdomen glows, otherwise, the whole spider is black colour under regular lighting.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

entomologista

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 05:25 PM -03

Περιγραφή

On cotton plant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flossiepip

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 12:41 AM NZDT

Τόπος

Kaeo, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajeeshraghav

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 01:17 PM IST

Τόπος

Kerala, India (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glmory

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2019 01:49 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

basu_dev_neupane

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 10:09 AM +0545

Περιγραφή

Insect

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozarkpoppy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 05:30 PM CDT

Περιγραφή

prey of Podisus. also seen as prey of Phymata today - https://www.inaturalist.org/observations/140965634. on Symphyotrichum. yard. fm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erlandreflingnielsen

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2012 03:25 PM CEST

Περιγραφή

Tenthredo mesomela eating a Coenagrion hastulatum.
June 2012.
Rössjöholm, Sweden.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

tomascsg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 10:35 PM EST

Τόπος

Sortová, Panamá (Google, OSM)

Περιγραφή

En poste de concreto

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 09:04 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hughberry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 12:21 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogstanden

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 09:24 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

whitemudwayne

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 09:12 AM MST

Περιγραφή

Juvenile being bothered by a Common Raven.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fish2bug

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 11:26 AM CST

Τόπος

台灣台中市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tgrant999

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 11:50 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εμπιδίδες (Οικογένεια Empididae)

Παρατηρητής

veredeando

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 03:59 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

friendjac

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 01:05 PM MDT

Τόπος

Edmonton (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manzanaresjc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 07:19 PM CDT

Τόπος

Tampico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakcarr

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 03:53 PM PDT

Περιγραφή

Kettle River Recreation Area, Boundary Country, BC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zealouswizard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 10:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fairypossum

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2021 02:15 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiller-noir

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2022 05:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfganggessl

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2014 08:48 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

besnikfetiu1

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2019 07:03 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

screws

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgjohanson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηκόπτερα (Τάξη Mecoptera)

Παρατηρητής

rodolfovegalittlewood

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιαρίδες (Οικογένεια Sciaridae)

Παρατηρητής

bssmnt52

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2015 10:46 AM CET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliakcarr

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 03:49 PM PDT

Περιγραφή

Nahmint Valley, Vancouver Island, BC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)

Παρατηρητής

batili419

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2022 03:59 PM EAT

Τόπος

Nairobi (Google, OSM)

Περιγραφή

Body length is around 1 centimeter. Found it on a mango plant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresoropetr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 12:20 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εμπιδοειδή (Υπεροικογένεια Empidoidea)

Παρατηρητής

hadoe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 09:05 AM +08

Τόπος

Bukit Timah Hill (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ornisamu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinserrano

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 10:22 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 01:59 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knicolson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 10:53 AM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belemqueuedelapin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 12:07 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeckberg

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 12:18 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airgel

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 11:07 PM +08

Περιγραφή

Peculiar behaviour. Got a few quick photos before they (presumably) woke up and flew off.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildnbrave6

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022

Περιγραφή

The blue nest is a first for me

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billhubick

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2007 04:04 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονολαγός (Lepus americanus)

Παρατηρητής

mdenief

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 07:51 PM ADT

Περιγραφή

Taken near sunset in an area I know the Hares usually come out to lick the minerals on the road. This one let me get really close

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lausbub00

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 10:27 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 10:02 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flavio_rafael

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 12:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022

Τόπος

Serowe (Google, OSM)

Περιγραφή

larva under basalt rock near dry river bed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pei-ott

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 12:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franj36

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2022 06:57 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franj36

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 07:25 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

remi_bigonneau

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 10:38 AM HST

Περιγραφή

Does anyone know why Red Squirrels around Almaty look like this ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasiamarkieva

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 03:42 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mscamander

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 01:29 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtweed

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 02:38 PM NZDT

Περιγραφή

Three specimens swept from Gahnia procera within tall manuka forest. Last two photos show the habitat.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alonso24

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 10:24 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnochisaki

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 11:21 PM EDT

Περιγραφή

Early 5th instar on Grape Woodbine

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τιπουλόμορφα (Ανθυποτάξη Tipulomorpha)

Παρατηρητής

philippa5000

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 05:38 PM SAST

Περιγραφή

Fascinating watching this female laying eggs in my rich veg soil. Researched the larvae “important in the soil ecosystem, because they process organic material and increase microbial activity. Larvae and adults are also valuable prey items.”

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muhammet_yolcu

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 05:02 PM +03

Τόπος

Erzincan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

maddie_matt

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 10:24 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2014

Περιγραφή

One of the 2 is fake - guess which one.

Solution for all who are still wondering: The plastic rattle snake has been put in the entrance of the camp kitchen as a deterrent against the local troop of Malbrouck Monkeys, which used to raid the stored food, and surprisingly they never ever entered the kitchen since then.

This skink, however, equipped with astounding cognitive abilities, shows off with his balls of steel.

Err, I think it's a female....

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haley_d

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 09:53 AM -05

Τόπος

Tena, Napo, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marietarrant

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 02:40 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2017 07:47 AM +08

Περιγραφή

Carrying nesting material to crevice under rock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crismattos

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 11:09 AM -03

Περιγραφή

Ele estava imóvel no corrimão da trilha da Reserva Natural do Sesc Bertioga. Chamou a atenção seu mimetismo com aparência de fezes de aves com sementes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

kbz3980

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 08:30 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruja_momo

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 05:04 PM CDT

Τόπος

Nuevo Tlaxcala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel_grace

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 05:05 PM SAST

Περιγραφή

Ran across the road really fast in broad daylight, every bird in the vicinity wanted to have it for lunch!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rejoicegassah

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 11:27 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

shirleycates

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 10:03 AM MDT

Περιγραφή

The beauties have made a bird house into their hive! I have been watching them for a couple weeks now. I would love to take a peek inside their new home! 💝

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 04:06 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_little_elephant

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 09:20 AM EDT

Περιγραφή

Fly like insect resembling / sized like an american bumblebee.. was landing on tender blades of grass

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgreilhuber

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 06:50 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liuid

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 10:46 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raymie

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 09:39 AM HST

Τόπος

Green Bay, WI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Very fat squirrel with no tail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

wrenaissance

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruebezahl

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 07:39 PM CEST

Περιγραφή

Together with ants under the bark of dead wood ...

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

goosiaczek

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 06:25 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Santa Barbara County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olegrozhko

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2007 06:54 PM -0430

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

odarugna

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 11:41 AM MDT

Περιγραφή

Nectaring on Bush Morning Glory (Ipomoea leptophylla) Flowers

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanaflor

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 07:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tallysson

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 06:25 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_fernando

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 10:23 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikkohei13

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 10:02 PM EEST

Περιγραφή

Length c. 1.5 mm. Possibly came from spruce cones.