Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 02:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarallenhoopoe

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 09:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdrovetski

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 01:12 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2020 10:30 AM EST

Περιγραφή

Collected by Benjamin Burgunder, @benjamin189. First photos of this species ever, it seems. Very exciting!
Compared with specimens at the Bishop Museum's entomological collection.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndeitsch

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2019 03:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferox_formicae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 10:40 PM EDT

Περιγραφή

Hundreds of these disgusting little things inside a dead Plain-Bellied Water Snake, and definitely the cause of death. One of them bit me, and now I’m freaking out. I can handle any snake, spider, insect, but parasitic worms are the one thing I absolutely cannot handle!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anspinoza

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 03:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhearty1

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 04:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lbyrley

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 02:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin189

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 05:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikirob

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2019 12:27 PM EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_chapman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2019 10:00 AM EEST

Περιγραφή

1.5-2mm long. For a monitoring project. Pitfall trap. Quarry top. Phlomis, Olea europea var. silvestris wild type, Pistacia lentiscus, Drimia maritima.