Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

wardrransdell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 11:54 AM UTC

Τόπος

Lexington, KY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wardrransdell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 08:33 AM UTC

Τόπος

Lexington, KY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jklmiller

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 08:36 AM EDT

Τόπος

Floracliff Cabin (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wardrransdell

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 12:31 PM UTC

Τόπος

Lexington, KY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shelby_fulton

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 09:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nzcnfbb

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 11:05 AM EDT

Περιγραφή

The snake was dead along with the salamander the had tried to eat it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

wardrransdell

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 07:22 PM UTC

Τόπος

Lexington, KY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

gregdoyle

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzim

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 01:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delang

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 11:43 AM EDT

Τόπος

Lexington, KY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Squirrel Corn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurabaird

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2016 10:00 AM EDT

Περιγραφή

On Jacob’s ladder

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jklmiller

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 06:27 PM EDT

Τόπος

Lexington, KY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurabaird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2017 04:46 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jklmiller

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delang

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 10:17 AM EDT

Τόπος

Lexington, KY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

With a Luna Moth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurabaird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2018 01:43 PM HST

Περιγραφή

Viceroy caught during monarch tagging