Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyeldell

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 07:10 ΠΜ CDT

Τόπος

Bernice, LA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thehaplesshiker

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 10:23 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ροδώδη (Τάξη Rosales)

Παρατηρητής

leroyalaniz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 03:33 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

forrestfay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 10:40 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

forrestfay

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2023 09:25 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idigplants

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 09:53 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khashagen

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 01:43 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmichaelkelley

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Prairie scrap with multiple other rare species. Narrow and dissolving with road expansion and ditches washing out. With Asclepias viridis, verticillata, and tuberosa. Helianthus hirsutus and strumosus appear to intergrade here. Dry phase grasses such as Sporobolus compositus and Botriochloa dominant in patches. Liatris aspera here but pycnostachya nearby. Eryngium yuccifolium scattered. Acmispon rare but present. Scattered Acaciella.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmichaelkelley

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 07:57 ΜΜ CDT

Περιγραφή

With prairiesque herbs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spdavis81

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 04:53 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacoblee14

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 05:03 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

big_sky

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 03:09 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nwisland

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewherron

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2018 04:48 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmichaelkelley

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

1/3 of plants in population blooming. No herbivory or insect damage. Protected site. S1S2 and apparently declining.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaretvincent-ul

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

White blooms

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrapinjoe

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 09:03 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khashagen

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Louisiana, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khashagen

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 12:20 ΜΜ CST

Τόπος

4, LA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewherron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 02:40 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reallifeecology

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 12:45 ΜΜ EDT

Τόπος

Eros, LA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυμφαιώδη (Τάξη Nymphaeales)

Παρατηρητής

jhanley314

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2012 10:37 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 08:35 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Ansley Preserve, coastal chenier habitat. Confirmed w/thumbnail test (marginal vein pulls off as a string; S. smallii doesn't do that)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bearly33

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2019 12:14 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

bearly33

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2013 11:33 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Found growing along a rock stream tributary to the Blue River.