Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcal003

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Waikato, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

It looks like a Kunzea species from the bark and habit. It is in a thermal region. This could help an ID. Grows on a cliff.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcal003

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2018 09:29 AM NZDT

Περιγραφή

A clump grows in a swamp with some surface water, with no competition for light, about 2 m diameter, waist (sometimes shoulder) high, with culms as long as 2 m, 3 mm diameter or less. You can see the following: Culms ridged. Culms dull. Pith with large cavities. Basal sheath blackish to red-brown to straw at the top. Capsule about equal to tepals.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcal003

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2016 10:58 AM NZDT

Περιγραφή

Patch on the track.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2017 12:46 PM NZST

Περιγραφή

Abundant along the track.