Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 02:49 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 01:31 ΜΜ CDT

Τόπος

Huntsville, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 08:30 ΜΜ CDT

Τόπος

Huntsville, AL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Heard at night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Acer sp. below flood level. Lower surface pale with pale rhizines. Upper cortex K- and green when wetted. Photos from two different visits, same day.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Acer below flood level.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψευδοσκορπιόνες (Τάξη Pseudoscorpiones)

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 01:36 ΜΜ EDT

Τόπος

New Hope, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 02:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2020 11:38 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 01:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 04:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 01:45 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 10:50 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2019 12:16 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 10:57 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 01:15 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 11:04 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 05:54 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 04:01 ΜΜ HST