Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

krauklis

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 02:33 ΜΜ MSK

Τόπος

Murmansk (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juri_g

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 01:42 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juri_g

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 01:18 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angela220894

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2024 11:44 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

guillermo_santos

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2024 02:23 ΜΜ +00

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

jmli

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 09:09 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nresar

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 01:31 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katipihlaja

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2024 11:08 ΠΜ EEST

Περιγραφή

Pienellä lähteisellä avoimella lettolaikulla runsaana.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianriedl

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 11:05 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lassedumke

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 12:52 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joen2109

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 11:47 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis_ivanov

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 09:50 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jw66

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 01:33 ΜΜ +00

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenwaterman

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2024 03:54 ΜΜ BST

Περιγραφή

The only bryophyte I found at this point, nearly the furthest west in mainland UK!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nresar

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 02:48 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melesmeles

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2024 02:59 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceau_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skilju

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 12:44 ΜΜ EEST

Τόπος

71775, Suomi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceau_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleksandr_shynder

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juri_g

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juri_g

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 04:27 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puntolino

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2024 12:13 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terolinjama

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 04:55 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macasado

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2024 01:09 ΜΜ CEST

Τόπος

Cantabria, España (Google, OSM)

Περιγραφή

on the ground

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juri_g

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 09:35 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juri_g

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 09:33 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hautalaroosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 05:09 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hautalaroosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 03:59 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henning91

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 05:30 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceau_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_baransky

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2024 11:19 ΠΜ EEST

Περιγραφή

Сосновий ліс. Pine forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_baransky

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2024 11:53 ΠΜ EEST

Περιγραφή

Сосновий ліс. Pine forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henning91

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 08:19 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 06:35 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marceau_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024

Περιγραφή

A few mm tall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lallas

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 02:55 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 08:44 ΜΜ CEST

Τόπος

Gotland, Sweden (Google, OSM)

Περιγραφή

on limestone boulder

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maximion

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 09:32 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenwaterman

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 01:42 ΜΜ BST

Περιγραφή

In wet ditch at side of track. Leaves 2mm long, concave. Large, clear alar cells. It looks like there's some Scorpidium growing with it as well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenwaterman

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 11:06 ΠΜ BST

Περιγραφή

On rock in upland grassland with Mylia taylorii. I'm not sure about this.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenwaterman

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 10:59 ΠΜ BST

Περιγραφή

In woodland near the coast. Notched leaves with bulging trigones. Margins don't seem to be recurved though.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessia38896

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2024 11:58 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 01:58 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juri_g

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 05:00 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

cdelrio

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 03:32 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juri_g

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 04:45 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

pflanzen_johanna

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 12:01 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 01:07 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torfmoos

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 07:59 ΜΜ CEST

Τόπος

Gotland, Sweden (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorille

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 11:27 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorille

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 11:43 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juri_g

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 12:55 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juri_g

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 01:37 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josef_placek

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Jihomoravský, CZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortenriser

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 11:48 ΠΜ CEST

Τόπος

Ulfborg (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

feanaro

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 10:57 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobf

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2024 10:45 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nielsklazenga

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2024 04:58 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenwaterman

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 12:54 ΜΜ BST

Περιγραφή

Growing in about 45cm of water in upland loch. I only found it by fishing around with a stick.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seb_wen

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 07:03 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Quellmoor

komplett unter Wasser

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_koerbaecher

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2024 01:34 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nresar

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 03:08 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

lilymouse23

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 05:35 ΜΜ BST

Τόπος

Warrington WA1, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henning91

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 07:09 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juri_g

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 03:08 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizabetat

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 03:48 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexlees

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 07:57 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudi_branche

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 10:52 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t-mu

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 12:08 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skilju

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2024 01:24 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galiciannightjar

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2024 08:03 ΜΜ CEST

Τόπος

Ourense, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radoslawpuchalka

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2024 05:28 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macasado

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2024 11:04 ΠΜ CEST

Τόπος

Asturias, España (Google, OSM)

Περιγραφή

on Corylus avellana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_kartasheva

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

zorille

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2024 06:46 ΜΜ CEST

Τόπος

Olomouc, Tchéquie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 02:53 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenwaterman

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 03:26 ΜΜ BST

Περιγραφή

On siliceous rock in upland grassland. Curved leaves 1.5mm long. Much darker colouration than usual, also I hadn't noticed the dark rhizoids before.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

votinceva-elena

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2024 07:29 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandrkos

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 08:47 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorille

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2024 11:26 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorille

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2024 11:26 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina-privalova

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2024 09:11 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina-privalova

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2024 09:23 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2024 10:49 ΠΜ CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2024 10:49 ΠΜ CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thoscho

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 02:33 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

bobo-x

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2024 05:56 ΜΜ CEST

Τόπος

Chełm, Polska (Google, OSM)

Περιγραφή

Przy źródełku leśnego strumyka

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faas_beni

Ημερομηνία

Ιούλιος 2024

Τόπος

Austria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

mgreilhuber

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2024 03:36 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenwaterman

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2024 08:40 ΜΜ BST

Περιγραφή

In boggy area at edge of pine plantation with Ptychostomum pallens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaell

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2024 09:47 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcinklisz

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2024 11:10 ΠΜ CEST

Τόπος

Gotland, Sweden (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukasz_niko

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2024 01:02 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dorota89588

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2024 01:03 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kh-c

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 07:39 ΜΜ BST

Τόπος

York, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

veerap

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2024 06:57 ΜΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalya_khristolybova72

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2024 02:58 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_kartasheva

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2024 03:47 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Mixed with tetraplodon mnioides with long seta, probably was on decaying excrements