Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobfpenner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 04:55 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jane_charlen

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 01:16 ΜΜ CST

Τόπος

北京市, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katmow

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaydenholza

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 06:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smpbiologist-rcurtis

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bunnymom20

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2023 02:35 ΜΜ EST

Περιγραφή

Pinus strobus 'Squiggles'

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandr_levon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 11:53 ΠΜ EET

Περιγραφή

Самосев возле высаженной аллеи
Self-sowing near the planted alley

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_baransky

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 05:04 ΜΜ EEST

Περιγραφή

Young tree grown by self-seeding in recent years. It had never been seen at this place before.
Молоде дерево, що виросло шляхом самосіву, протягом останніх років. Раніше на цьому місці його ніколи не спостерігали.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler148

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 03:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiedid101

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 11:27 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

badger_johnson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 02:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimeeeasterling

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 03:17 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 09:54 ΠΜ EST

Περιγραφή

Only one I’ve ever seen in the bailies

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alphahen

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lo-am

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 02:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainbowkitten

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 08:22 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

staceyposton

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

stephaniedobbins

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Alligator was run over crossing US 74 at night

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Ελάφι (Cervus canadensis)

Παρατηρητής

pennyflip

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2021 05:57 ΜΜ EST

Τόπος

Rock Lick, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

samgutekanst

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 06:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elias105

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 10:00 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

badger_johnson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 05:04 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Big roadside rafts of these. Not sure which of the big sunflowers it is though

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

knobcreeknaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 07:29 ΠΜ EDT

Περιγραφή

DOR

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botany08

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2017 12:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

inkmei

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2018 11:17 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Saw one alligator that looked to be pretty large, I'd guess over 8 feet. It was swimming slowly in Kuhn Bayou, like it didn't have a care in the world. We never saw it from the side, only from behind.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

klhagen

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miayaklevich

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 02:30 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

faisal_hussein

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 08:36 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpuffer

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 07:01 ΜΜ MDT

Τόπος

Miles City, MT, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharelle

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 07:55 ΜΜ MDT