Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinejanine

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 12:28 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

A pearl oyster and spiny ornamentation resembles

  • Pinctada radiata
  • P. imbricata
  • pale form of Pinctada margaritifera
  • P. fucata

Whether or not is is any of these species, or a related species, it is not known to be native to South Australia, and is likely an introduced species, from either the tropical Indo-Pacific, subtropical Australia , or the Mediterranean (NB the latter is included as possible, given the location next to an international shipping port).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradcrook

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 03:10 ΠΜ ACDT

Τόπος

Port Hughes Jetty (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoedavis

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 10:46 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danimations

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2018 03:57 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Beneath the jetty, at the base at one of the deeper piles. Only one individual sighted (unlike Glenelg or Brighton, where they are plentiful)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ocean_girl_19

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 08:25 ΠΜ ACST

Περιγραφή

In the pontoon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bec9

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 12:53 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dabugboi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2022 05:16 ΜΜ ACDT

Περιγραφή

Not sure on this one

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrearuggeri93

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 01:44 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gina_mascord

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 12:56 ΜΜ AEDT