Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gnatcatcher

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Περιγραφή

For NJ statewide bioblitz. Safely returned to burrow. Note pronotum with cephalo-lateral angles extending well past mesal portion. Inner hooks with 5+ setae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2018 02:48 PM EST

Περιγραφή

~1.1 cm, on beech. Sphiximorpha willistoni, syrphid fly pupa.

.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 11:41 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

philbenstead

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 04:59 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

miniphipps

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2019 03:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

pete_woods

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Parasitic wasps from a single Marmara cf fraxinicola pupa. Pupa collected in late May; not sure when wasps emerged.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 02:32 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deannoll

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 02:10 AM CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lfelliott

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 10:16 AM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenpetersen

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Manitoba, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found inside house

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jeffperry

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 09:06 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypseloides

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 10:20 AM CDT

Τόπος

Pride, LA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

zosteram

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 02:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

hholbrook

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2012 08:35 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ncullen

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 07:58 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 09:09 AM EDT

Περιγραφή

Econ River Wilderness Area, Seminole County, FL, May 2018. Bioblitz.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lonewolf88

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 04:40 PM UTC

Περιγραφή

Weird color. Looked like a bee or hornet. Furry. Acted like a horsefly. Never ever seen one before.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eraskin

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2018 02:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

agave6_tomwalker

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2020 01:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrslindyd

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 09:08 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ignacio_a_rodriguez

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 12:58 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mothmaniac

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 05:28 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rsnyder11

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 09:12 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

david_legros

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2010 07:51 AM EDT

Περιγραφή

2 found at this location.