Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austiiiin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2018 04:08 PM CST

Τόπος

Belton, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

It flew down into the river to catch some kind of fish, not sure what exactly but it ate it anyways. It stayed in the same spot for quite a while but seemed to stay low and moved only every 10 minutes or so. Had to leave the scene because my camera ran out of memory.