Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 01:30 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δριμία (Γένος Drimia)

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 03:39 ΜΜ SAST

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2015

Περιγραφή

Eriospermum subincanum


uncommon in loamy sands on flats; no imminent threats to tyhis pop, although there has been some cultivation nearby; only known from here and Biedou

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_molteno

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2023 01:28 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglaseustonbrown

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2012

Τόπος

N1, Worcester (Google, OSM)

Περιγραφή

Inkblot Storksbill (Pelargonium auritum var. auritum)


Pelargonium geophytic, Inflorescens about 10 cm tall and the umbel is about 4 cm wide - so it is a small and compact thing, the leaves would be at most 10 cm long and 2 to 3 cm wide and arranged in a rosette and when green whould be erect and the whole bunch of leaves maybe 5 cm wide

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2007

Περιγραφή

Pelargonium quarc


Knersvlakte Quartz Vygieveld endemic; never common

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deidre_koopman

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2015

Περιγραφή

Ferraria


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hafeez_sonday

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolailling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2020 03:09 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Ιούλιος 2014

Περιγραφή

Ornithogalum hallii


Updated 14 Nov 2014: Confirmed (by John Manning) as the CR PE O. hallii now that it has flowered in my pots at home (see pics 3 & 4) In hardpan areas in Vanrhynsdorp Gannabosveld, which will (at least on this farm) be conserved as part of offset deal negotiated with landowner. Taller forms seen closer to the Maskam

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Περιγραφή

local endemic in sparse Gannabosveld

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2017 10:09 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_deacon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 11:10 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2017 09:44 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 2014

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Cono comptonii


small mounds in very shallow grit pans on sandstone; locally common

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 03:31 ΜΜ SAST

Τόπος

Cornells Kop (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlfrederick

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 12:15 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

koosretief

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanhorstmann

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audissou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2008

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Haworthia nortieri var. globosiflora


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

South Africa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 10:28 ΠΜ SAST

Τόπος

p3 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddanckwerts

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 11:15 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykevanzyl

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 05:30 ΜΜ SAST

Τόπος

NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddanckwerts

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 11:08 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddanckwerts

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 01:51 ΜΜ SAST

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulc12

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 01:26 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james_deacon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 03:28 ΜΜ SAST

Τόπος

Hantamsberg (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gigilaidler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2018 11:17 ΠΜ SAST

Τόπος

Kloovenburg (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riaanvanderwalt

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 02:57 ΜΜ SAST

Τόπος

Klein Tafelberg (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riaanvanderwalt

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 11:22 ΠΜ SAST

Τόπος

Heuningberg (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riaanvanderwalt

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 11:53 ΠΜ SAST

Τόπος

Het Kruis (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenintaba

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 09:15 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 03:11 ΜΜ SAST

Τόπος

k5 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audissou

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 01:11 ΜΜ SAST

Περιγραφή

2 separate plants in the photo, each with a tuber

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ish_crew

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanhorstmann

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2017

Περιγραφή

Daubenya aurea


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cornerautenbach

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2023 12:24 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panayotikelaidis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 03:52 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riaanvanderwalt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2019 11:40 ΠΜ SAST

Τόπος

Hoek se Berg pass (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riaanvanderwalt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2018 09:34 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elena_ioganson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2019 04:19 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 10:37 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2011

Τόπος

Hells Kloof (Google, OSM)

Περιγραφή

Little brown


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pietermier

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2022 02:49 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audissou

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2016 09:14 ΠΜ CEST