Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 02:55 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 02:31 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 02:19 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 02:35 PM CDT

Περιγραφή

Lepidoptera? On silverleaf nightshade.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 03:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 06:50 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 06:45 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 01:10 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 01:33 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 09:56 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 09:59 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Aaaand that's the last of the CNC for me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 06:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 07:08 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 01:33 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 06:47 PM CDT

Περιγραφή

I'll upload more tomorrow. Happy CNC, everyone!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 01:43 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 06:46 PM CDT

Περιγραφή

Lil Dr. Suess flowers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 07:42 PM CDT

Περιγραφή

!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 06:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 05:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 05:22 PM CDT

Περιγραφή

Thrip!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

My first lousy observation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 12:27 PM CDT

Περιγραφή

First bat I've seen that wasn't a darting shadow in the night!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 06:26 PM CDT

Περιγραφή

Bee hive in a willow. Never seen one with exposed combs before.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 04:58 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 06:59 PM CDT

Περιγραφή

Three inches long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 05:48 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 02:28 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

"He's right behind me, isn't he?"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 03:57 PM CDT

Περιγραφή

Ant mimick! :D

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamudiannerobinson

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 08:53 AM CDT

Τόπος

Building (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamudiannerobinson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 10:56 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 03:51 PM CDT

Περιγραφή

Another mimicker!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 03:15 PM CDT

Περιγραφή

Fooled me! Took a couple pictures before realizing that ain't no ant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 03:33 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atmosci

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 03:13 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

An adorable jumper makes my 1,000th observation :D

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 01:53 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 05:01 PM CST

Περιγραφή

Leucistic RTHA that has been in this area for a bit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 02:44 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2022 03:44 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 02:58 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοκάστορας (Myocastor coypus)

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 04:22 PM CST

Περιγραφή

I stopped counting nutria after 20! Most were fairly small.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 04:21 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Wingless moth?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 05:42 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 05:11 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Meet Stella, distractor of studiers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 11:15 AM CDT

Περιγραφή

The Yorkie of moths.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 05:45 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 05:51 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 05:30 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The ground anchor thread for this web is attached to a floating rock?! I bumped the web earlier, so I assume that yanked the rock up. The web stayed in tact because this rock weighed it down. Super cool!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρη Στρατιωτόμυγα (Hermetia illucens)

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 10:29 PM CDT

Περιγραφή

Batman Beetle!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 10:20 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 09:38 AM CDT

Περιγραφή

Tripped over this massive lady hauling a tarantula. One of the coolest things I’ve ever seen (:

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Silk moth?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 12:13 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 10:32 PM CDT

Περιγραφή

Big guy, about 2-2.5 inch wingspan.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 04:24 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 04:35 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019 12:01 PM UTC

Περιγραφή

These guys never land!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 03:19 PM CDT

Περιγραφή

Shoulders are red,
Their eyes are, too.
Chinaberry?
It’s what they chew.

I’m so sorry.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I wasn’t gonna image this guy stalking the other bugs on my sheet. Then he squared off with a moth until the wind blew them apart. He caught a more manageable snack afterwards.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 06:33 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 05:02 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

What this picture does not show was the moth singing Mulan’s “When will my reflection show who I am inside?”

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 09:17 AM CDT

Περιγραφή

Two-spotted? More like dew-spotted. Hahahahahaha

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Guy chilling in the zinnias.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 03:29 PM CDT

Περιγραφή

My dad saw this guy and managed to snap this for me. I’m very proud, haha.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 10:03 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found it stinger up on the ground. I also found a cicada to mock it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 07:34 PM CDT

Περιγραφή

Sweet guy, just wandering across a busy park field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 08:42 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2020 03:33 PM CDT

Περιγραφή

So beautiful. Wish I’d gotten a clear picture of that iridescent blue.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 02:36 PM CDT

Περιγραφή

“Do you hear that?”

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 01:15 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 12:44 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 01:50 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 04:56 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2020 11:16 AM CDT

Περιγραφή

Found our first lovely lady with @kaleallerion99!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Is that a moth on a rose staring into the abyss? Indeed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 03:12 PM UTC

Περιγραφή

I love cooperative boingers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 04:14 PM UTC

Περιγραφή

What a legendary lad. If only his eyes were truly shaped like Texas.