Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 01:29 PM PDT

Τόπος

Ely, NV, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Highly disjunct populations. Growing in salty soil with Distichlis spicata, Astragalus argophyllus, Ivesia kingii, Sporobolus hookeri, Artemisia potentilloides var. nitrophila. Looks different too. Has no cauline leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattlavin

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 02:26 PM MDT

Περιγραφή

Common along the Bridger ridge on limestone and especially at treeline in crevices and among talus. The involucre is mostly absent and the involucels are present but not uniformly developed. The petals are whitish with a distinct but faint yellowish tint. Where abundant, Musineon co-occurs with Arabis nuttallii (Arabis bridgeri). This site lies along the Bridger ridge above the Apron, Bridger Bowl ski area, Gallatin County, Montana.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pulmon8

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 03:06 PM MDT

Τόπος

Las Cruces, NM, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdb3ny

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 06:00 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

resch416

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 04:17 PM UTC

Περιγραφή

Todilto gypsum mesa cap.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outheretrying

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 02:07 PM UTC

Περιγραφή

PF02220

plant with small leaves and many small yellow flowers. Flowers appear to have been quite long and produce fluffy seeds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherpes

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 01:49 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukev

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018 10:53 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashlee_wolfberry

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 09:28 AM MST

Τόπος

Taos, NM, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janmarnm

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2016 08:40 AM MDT

Περιγραφή

Paronychia sessiflora, Caryophyllaceae family (pink)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erincall

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 01:12 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirbz

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 03:37 PM MDT

Τόπος

Taos, NM, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigmartin

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 02:00 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zuritaaivan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2020 02:29 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigmartin

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 09:46 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2018 02:42 PM CST

Περιγραφή

This is likely a small specimen of A. resiliens, but I've never seen one this small with leaves this short relative to their width.

The only other option seems to be A. trichomanes, but I've never seen this in person.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2018 04:39 PM CST

Περιγραφή

Another tiny Asplenium sp. that may be A. resiliens, but just doesn't look like it to me. Like the one I observed higher on the ridge above this canyon, it had mature sori.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pulmon8

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 11:59 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ck2az

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

New Mexico, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelandrosie

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crothfels

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 11:00 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2020 02:47 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samreiss

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

New Mexico, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 12:04 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_g

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

samreiss

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2020 10:54 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pulmon8

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 09:45 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herpsofnm

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 02:18 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jnstuart

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019 09:53 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξάνθιο Το Χοιράδιον (Xanthium strumarium)

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019 06:47 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019 06:51 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pulmon8

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 11:03 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachel_nm

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 12:55 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_abair

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 10:37 AM CDT

Περιγραφή

Thousands of individuals. I think this most closely resembles Monarda pectinata. Positive ID to come later.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pulmon8

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 09:30 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_gemoets

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 10:58 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_abair

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 04:21 PM CDT

Περιγραφή

Syn. Hybanthus verticillatus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_abair

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 12:09 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amzapp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 01:10 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellen5

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

New Mexico, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herpsofnm

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2018 08:09 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_abair

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2018 05:26 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_abair

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2018 04:02 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 03:52 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anniemontes

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2018 08:29 AM MDT

Περιγραφή

In the Sandias. Associated spp includes ponderosa, alligator juniper, piñon pine, gambel oak.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dplee

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2018 02:37 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ck2az

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018 01:52 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsplendens

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018 01:17 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζίτζικας (Neocicada hieroglyphica)

Παρατηρητής

gcsnelling

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsplendens

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2018 10:29 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcsnelling

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peggyo

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2018 11:48 PM EDT

Τόπος

Burke, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amzapp

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2018 12:08 PM CDT

Περιγραφή

Best guess. Suggestions welcome.

Cacama variegata
https://bugguide.net/node/view/611822

Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

violetii

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2018 05:59 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellen5

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Badly broken.
I found this bug struggling on the side of the highway, so presumably it got smacked by a vehicle at high speed.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Raised on Proboscidea louisianica (Devil's Claw).

Initially collected as pests on my tomato plant. Initial observation here.
Caterpillars from the same batch raised on multiple different plants as follows (click on name to see observation):
Solanum lycopersicum (Tomato)
Solanum tuberosum (Potato)
Solanum elaeagnifolium (Silver-leaf Nightshade):
28 Jun 2018 (same individual or group of individuals)
4 Jul 2018 (same individual or group of individuals)
Solanum rostratum (Buffalo Bur)
Proboscidea louisianica (Devil's Claw):
28 Jun 2018 (same individual or group of individuals)
4 Jul 2018 (same individual or group of individuals)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_abair

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2018 08:27 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurskizi

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2018 04:44 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amzapp

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2018 03:58 PM CDT

Περιγραφή

Odd looking fellow. Pea-sized.
https://bugguide.net/node/view/661232

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peggyo

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018 09:58 PM EDT

Τόπος

Burke, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisita

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsplendens

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 12:38 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2017 02:34 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellen5

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

white face, red eyes that face forward, golden fuzzball body with crosswise striping in the back
He was concerning himself with the sandy soil

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2018 06:35 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2018 06:11 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjandersen

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2018 10:50 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2018

Περιγραφή

Had such a blast with other iNatters at the Del Rio gathering. I saw lots and lots of new plants and animals -- so these ID's are tentative. I'll have to do a little more digging later.
https://www.inaturalist.org/journal/sambiology/15447-spending-time-with-inat-community-in-del-rio

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2018 05:20 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2018 12:43 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 09:21 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christinamselby

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 11:19 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brisket345

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 04:47 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2018 12:45 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2018 02:17 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2018 02:16 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2018 10:32 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2018 10:32 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2018 04:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2018 05:43 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_abair

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2018 02:57 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2017 04:15 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2017 10:24 AM PDT

Περιγραφή

Cochise County, Arizona, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelgold

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2017 09:58 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berkshirenaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2017 09:00 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belinda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2015

Τόπος

Las Vegas, Nevada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfk

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfk

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfk

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfk

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcsnelling

Ημερομηνία

Μάρτιος 2005

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelnevarez

Ημερομηνία

Μάρτιος 2005

Τόπος

Chihuahua, MX (Google, OSM)