Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashwinvn2

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2023 08:12 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Ok my year is made. Couldn’t ask for a better individual to be my lifer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theherper

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 05:43 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Lifer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maiarogers01

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 12:39 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashwinvn2

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 03:11 ΜΜ CDT

Τόπος

Broken Bow, OK, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Didn’t know these snakes existed at Beavers Bend State Park. Definitely did not expect to find one

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashwinvn2

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 03:52 ΜΜ CDT

Τόπος

Lewisville, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This roughly 6 foot long coachwhip rattled its tail in the leaves to mimic a rattlesnake.