Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acreklaw

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 07:19 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimtietz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2018 06:57 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι Της Ερήμου (Sylvilagus audubonii)

Παρατηρητής

madtiller

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 07:57 AM PDT

Περιγραφή

The difference between the desert cottontail and brush rabbit definitely stand out when they are side by side. :)

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

dragongoat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 03:51 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικάνικος Νυχτονόμος (Tadarida brasiliensis)

Παρατηρητής

kempo63

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2018

Ετικέτες

bat

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Κουνάβι (Martes americana)

Παρατηρητής

skylarked

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2018 02:24 PM EST

Περιγραφή

Eating fallen seed from the bird feeders below the observation deck.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shearwater13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2017

Περιγραφή

Not a chipmunk expert. Please comment if you feel this is right or wrong. Identified based on lack of distinct black side strips (as in yellow-pine), crispy black-and-white facial stripe, white patch behind ear, and gray atop head.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

asemerdj

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2016 02:26 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

loganrosenberg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2014

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Περιγραφή

While surveying birds for the Audubon Christmas bird count, we drove past two otters who were on the bank of the Little Pigeon river. After we stopped the car, they slid into the water, one keeping an eye on us from the far bank.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asemerdj

Ημερομηνία

Αύγουστος 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asemerdj

Ημερομηνία

Αύγουστος 2015

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

asemerdj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

kaitlin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2015

Περιγραφή

The underside is distinctly yellow, but this weasel doesn't have the facial markings of a Long-tailed weasel. A juvenile perhaps or is it a Short tailed Weasel?? My recollection is that the black tail tip was quite small.