Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llfos2020

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 02:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dr_greg

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 02:33 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Butterfly was briefly captured to facilitate identification and then released unharmed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clintpogue

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 11:18 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clintpogue

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2024 02:31 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icosahedron

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 03:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fowlerope

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020

Περιγραφή

adult feeding on wolfsbane

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Unusual one! TWO yellow stripes on abdomen and yellow hairs on the sternites. Yay. One of two seen. @johnascher I'm basing this ID guess on the sternites and the comment on BugGuide regarding the photo I posted.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2017 11:52 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aberdeenspade

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2021 08:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slowplants

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 10:44 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shearwater13

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2020 09:08 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomoclark

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 10:55 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Was observed using Astagalus whitneyi. Also submitted this through BAMONA where it was accepted as Friday's Blue.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icosahedron

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 12:10 ΜΜ PDT

Περιγραφή

David Rawlinson spotted this one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icosahedron

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 01:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richhubie

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 12:31 ΜΜ PDT

Περιγραφή

FOS Three seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djrawlinson

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2014 01:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Older photo. Orange Sulphur, Colias eurytheme, normal m. plus paler "white" female (Shapiro and Manolis p114). Sears Point Preserve (Sonoma Land Trust), Sonoma County, CA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny12

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trevleo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2020 10:57 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phoenixarises

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2018 10:51 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmledford

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2008 01:42 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rontmunson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 03:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyattd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 03:14 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyattd

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 03:30 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 04:48 ΜΜ PDT

Τόπος

Corvallis, OR, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Plant 130 cm tall. Anthers 1.5 mm. Awn originates approximately 1 mm below tip of lemma teeth. Leaf sheath mostly closed (margins fused). Habitat road ditch at edge of thickets and young forest, on clay soil, probably with plenty of water available.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdgal5

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2008

Περιγραφή

Female with sphragis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlawson

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 1998

Περιγραφή

This is the form Henry Hemphill referred to as ‘kelseyi’. Unlike typical flat Haplotrema minimum this form has a more conical high spire and is less broadly spread. I’ve found them near Glass Beach and also near the mouth of Pudding Creek in Mendocino County.

Coastal sand dunes, grass-shrub habitat.

@asabspade fyi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarabseth

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannahsuli

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 10:56 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbsands

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 10:33 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvinwu

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2020 10:37 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icosahedron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Out today with Asa Spade, Seth Sarab and David Rawlinson; saw this anomalous blue. `

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomv

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2017 01:42 ΜΜ PST