Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_chapman

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 09:24 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Asteraceae along the Geraldton-Mount Magnet Road east of Mullewa, Western Australia. August 2021.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_chapman

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 01:26 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Bauhinia along the Buchanan Hwy, just south of the Judbarra/Gregory Nation al Park, NT, Australia. August 2021.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthur_chapman

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 04:15 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Maireana sp. west of William Creek on William Creek Road, South Australia. July 2021.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomsonsgift

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 04:23 ΜΜ SAST