Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 01:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Searched all day in Cyrus canyon only to find it at a known locality near where we parked!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 10:01 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2019 02:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 02:20 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 02:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2014

Περιγραφή

growing on rotten shelves of observation 163069

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northgondwana

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2015 07:40 ΜΜ PDT

Τόπος

Guyana (Google, OSM)

Περιγραφή

Craterellus pleurotoides, Upper Potaro River Basin, Guyana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrmacro

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Περιγραφή

1.3mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ggiribet

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2011 01:20 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 12:13 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 10:11 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 12:45 ΜΜ CST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2022 02:27 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 08:48 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023

Περιγραφή

Telemorph. Found in leaf litter on decomposing Leather Oak leaf. One small cluster of these cups, surrounded by a good dozen specimens of the anamorph state, observed here: https://www.inaturalist.org/observations/151463102

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 06:56 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on Ammophila sp.
B. calyculiformis?
Fruiting bodies 1-2 mm.
Asci with croziers, ~55-65 x 5-6. spores 9.3-12.7 x 2.8-3.7µm
Paraphyses lanceolate, ~60-90 x 3-4µm
IKI-, some green-blue contents of excipulum and hairs on stem in KOH?
Hairs embedded with crystals, difficult to accurately measure or count septations... probably around 150µm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danmorton

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 10:52 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stucumber

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skullroy

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 01:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Guadalupe-Nipomo Dunes area, San Luis Obispo County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sageono

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 12:52 ΜΜ PST

Περιγραφή

Larval Bothragonus swanii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennett-s

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2023 08:47 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 06:24 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noiselessowl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2023 12:24 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Pontiac, CA-QC, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

On a Hygrocybe cantharellus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugmanslife

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevereekie1

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 11:41 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hr_dragonfly

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2008 05:10 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarie_parie

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 07:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrism6

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 04:26 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cath_marciniak-stephen_axford

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 10:24 ΠΜ +11

Περιγραφή

PFLHI001 - 7 reproductive bodies of fungus identified as Coprinopsis pulchricaerulia. One group of two (one older, one fresher specimen), one group of three (two older and one newer), one broken from substrate with damage from something eating it, one small one also broken. Older mushrooms darker in colour, a blue green in the range #00628E while younger mushrooms are a lighter royal blue in the range #1B6AF9.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anita_muscaria

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Nayarit, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevereekie1

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 12:43 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frya

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 12:33 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pecho123

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 11:04 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihenglan

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 10:28 ΠΜ CST

Τόπος

台灣高雄市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pallantejm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 11:48 ΠΜ +08

Περιγραφή

Very small less than 1cm. Marasmius-like - growing from leaf.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pallantejm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2023 12:09 ΜΜ +08

Περιγραφή

Fistulinella cf. nana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 04:08 ΜΜ PST

Περιγραφή

Under coast live oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 04:14 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cappworks

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keirmorse

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pir8cowb0y

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 12:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cappworks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Περιγραφή

Very bright yellow, found under a rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco_mazza

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 01:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco_mazza

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 09:57 ΠΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2016

Περιγραφή

Symbionts (not Parasites) on Crayfish
Identified as Temnosewellia on Bowerbird by Liz O'Donnell: "This ID is for the larger brown temnocephalans with 5 tentacles and takes into account article http://theconversation.com/flatworms-that-live-on-crayfish-are-adorable-in-their-own-right-20608. It may be possible to identify the species based on the species of the host crayfish, as logged separately at http://www.bowerbird.org.au/observations/80260."

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco_mazza

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 01:57 ΜΜ PDT

Τόπος

Morro Bay, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco_mazza

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 12:24 ΜΜ PDT

Τόπος

Morro Bay, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco_mazza

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 01:45 ΜΜ PDT

Τόπος

Morro Bay, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco_mazza

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 05:43 ΜΜ PDT

Τόπος

Morro Bay, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Two large specimens found about eight feet apart. One nested in an old pipe and the other in a pile of rubble. They seemed to change color a bit when excited or aggravated by other fish which was really cool!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

will_k

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 01:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 02:14 ΜΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 09:16 ΜΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 07:52 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 01:46 ΜΜ PDT

Περιγραφή

on wood fence
blocking on the ID for this...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 11:58 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niraclark

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 04:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doublebio

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 11:02 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david661

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 10:50 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noiselessowl

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djbich

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 01:29 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 02:44 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

namycoflora

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A very rare cypress-associated species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aunty

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2016

Τόπος

Kermadec Islands (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 11:53 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncan_bell

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 12:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradwinckelmann

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 01:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 10:33 ΜΜ PDT

Τόπος

Morro Bay, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2020 12:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 11:43 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Severe drought conditions at Timberlake--it looks like February instead of late May with so much dormant vegetation. Life was sparse, but I managed to find a few things.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 12:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david661

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 05:16 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david661

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022 03:47 ΜΜ UTC

Περιγραφή

vert_angle_deg=-78.0 / horiz_angle_deg=15.8

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klazar

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 06:55 ΜΜ PDT

Τόπος

Bridgeport, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cotyos

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 11:07 ΠΜ PDT

Τόπος

Los Osos (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncan_bell

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncan_bell

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 02:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtney_m

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 02:52 ΜΜ PDT

Περιγραφή

347

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtney_m

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Περιγραφή

348

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colediem

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annienzelll

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mellowing

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 09:40 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mellowing

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 09:19 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 06:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitchellcoleman

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickwalks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 03:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreala

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 12:52 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matsonburger

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 12:23 ΜΜ PDT

Περιγραφή

ID confirmed with microscope evaluation of nutlets. Sweet smelling flowers, by the way!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tgosliner

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floydworks

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

will_k

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 02:11 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Kingdom Creek

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jle152

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2019 04:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

23 left valves, 58 right valves.

All found at the edge of the surf on a moderately low tide, in a fairly short strech of beach around the Rio Del Mar Seawall. There were so many, at one point I bent down once to pick up 4! This is very unusual, I typically would find 0-2 of these in that stretch of beach - where it seems most abundant around here. Could that species be experiencing a die off?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naz223

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 12:47 ΜΜ PST

Τόπος

Santa Cruz, CA, US (Google, OSM)