Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2019 12:23 PM PST

Περιγραφή

Experts - What is going on here? This male American Kestrel sure did seem to have the hots for this female Merlin. He kept trying to get close to her and even brought her a few treats (insects?) from the grass beneath the fence. She accepted the treats but didn't seem thrilled with the attention. However, when he flew off, she followed him...

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

arcticparrot

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 11:02 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arcticparrot

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 11:55 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arcticparrot

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 08:02 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arcticparrot

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 08:15 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

arcticparrot

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 02:47 PM MDT