Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david880

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2021 12:03 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

infohungrymom

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

This was CRAZY! (I returned it to the ocean immediately after taking these pictures)- a “discarded” knobbed whelk shell, with an “entire neighborhood of very different inhabitants.” I am guessing “Ms. or Mr. Krabs” is the mayor or landlord?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackson_nc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 03:35 ΜΜ EST

Περιγραφή

ecoEXPLORE Username: salamanderw

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassandracurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 02:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ritterscritters

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 12:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

allison298

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 04:28 ΜΜ EDT

Τόπος

265 Mission Rd (Google, OSM)

Περιγραφή

Footage from a security camera

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

gboulos

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 08:05 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anita363

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2020 06:12 ΠΜ EST

Περιγραφή

Didn't come out very well, but they're so cute!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

ruthorn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2020 01:33 ΜΜ MST

Τόπος

1732 Mohawk Circle (Google, OSM)

Περιγραφή

This same little a**hole from two weeks ago has figured out ALL THREE of our bird feeders no matter where we put them! It even infiltrated the one with a cover that was impervious to the littler native squirrels!

MID POST UPDATE: In the process of dangling upside down to steal seeds, this lil s**t SLIPPED AND FELL OFF down a good 10 feet to the ground (pics 5 and 6)! We went to the lower floor to continue observing it, only to find that it had a FRIEND still up in our tree(pic 7)! So, we have two fox squirrels and both have been too afraid to do bird feeder acrobatics since the first one fell!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arule58

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 08:34 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

barghestblack

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2019 03:40 ΜΜ UTC

Τόπος

Disney, OK, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnhenrithefirst

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2019 10:20 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I gained their trust and was able to get some good photos while watching them for over an hour.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

kallewesterling

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2019 09:36 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobby23

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 03:44 ΜΜ EDT