Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

svetlana-bogdanovich

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 11:48 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαξιφράγκα (Γένος Saxifraga)

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:21 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γερούλι (Hyoscyamus niger)

Παρατηρητής

convallaria1128

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 05:18 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cryptobasis

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 07:02 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mary2606

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 11:20 AM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2015 12:37 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_levina

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 12:32 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist26964

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 03:02 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phlomis_2019

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 04:11 PM MSK

Περιγραφή

Corydalis × allenii Irwing
C. bracteata (Steph. ex Willd.) Pers. × C. solida (L.) Clairv.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elenasuslova

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 10:27 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apseregin

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 03:55 AM MSK

Περιγραφή

Находка дня

Один молодой экземпляр без сорусов на краю тропы (просеки).

Research project 21-34-70003 funded by RFBR and Moscow city Government

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 04:14 PM PDT

Περιγραφή

Petals greenish yellow, pinnatifid, divided into filiform segments, stamens 5. Cauline leaves present. Growing in damp soil in a swampy creekbed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana-bogdanovich

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:12 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boris_serebryanyi

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:57 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goncharova_ekaterina

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 06:18 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pratvmvmbrosvm

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 03:28 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadimrybakov69

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 03:50 PM UTC

Περιγραφή

одичавшее

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 01:35 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

achertok

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 05:57 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sansan_94

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 11:43 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zviruha

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 10:57 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

art_leostrin

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 12:01 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος Η Θαμνώδης (Σύνθετο Rubus fruticosus)

Παρατηρητής

npz

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 03:07 PM EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_donscoi

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 03:36 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κράταιγος (Γένος Crataegus)

Παρατηρητής

elin13

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 06:49 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyaya

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 06:22 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alekseenko_daniil

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 04:57 PM +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alekseenko_daniil

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 05:08 PM +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elena_tikhonova

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 01:11 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλλιον (Γένος Allium)

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2009 09:32 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

forestru

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 05:12 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάπαθο (Γένος Rumex)

Παρατηρητής

andrey_358

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 11:54 AM MSK

Περιγραφή

Плодоносящее растение у края автомобильной дороги

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάπαθο (Γένος Rumex)

Παρατηρητής

convallaria1128

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 01:01 PM MSK

Περιγραφή

local flora assessment with @apseregin

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elenasoldatova

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 11:46 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pyakai

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2004 02:50 PM -11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexeiebel

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 12:14 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmitrydubikovskiy

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 07:49 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

convallaria1128

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 01:07 PM MSK

Περιγραφή

local railway flora assessment with @apseregin

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadim_prokhorov

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 03:20 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_iosipenko

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 03:24 PM +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gen_ok

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2019 08:33 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gen_ok

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 01:37 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

thomasdittler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 04:58 AM CET

Τόπος

Longido, TZ-AS, TZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

convallaria1128

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 12:45 PM MSK

Περιγραφή

local railway flora assessment with @apseregin

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itallmas

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 12:42 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veronika_kotlyarova

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 10:32 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viktoriabilous

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 08:10 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σέδον Το Δριμύ (Sedum acre)

Παρατηρητής

convallaria1128

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 01:48 PM MSK

Περιγραφή

local railway flora assessment with @apseregin

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

convallaria1128

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 10:19 AM MSK

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist58637

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 02:35 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mallaliev

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 01:34 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ledum

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 01:59 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandr_levon

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2000

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demons1312

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2018 06:19 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

radik_kutushev

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 07:33 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ev_sklyar

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2014 06:12 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daria13112020

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 10:57 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antennaria

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 04:42 PM HST

Περιγραφή

Около 25 особей на площади 20х20 м

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pushai

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 02:28 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khomax

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2018 02:26 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sp2rt2k

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 12:13 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elena-lyapisheva

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grisha59599

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 03:38 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekaterina_zaykova

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 07:29 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vitalinalobanova

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 09:08 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liudmila6

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 03:34 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist37504

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 06:15 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαιδουράγκαθο (Silybum marianum)

Παρατηρητής

naturalist41729

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 04:52 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksey_baushev

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 01:51 PM MSK

Περιγραφή

Рядом растёт нормальный C. Scabiosa...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elena_pereverzeva

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 09:47 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elena_tikhonova

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 04:52 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katerinameteo

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2017 02:09 PM +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanya_str

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 06:48 PM +03

Περιγραφή

Malvaceae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khomax

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 05:12 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katesaprunova

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 01:15 PM MSK

Τόπος

Титовское (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatiana_ganina

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 12:41 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduard_garin

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 11:25 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pushai

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 11:55 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist42629

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 01:43 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pushai

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2016 05:48 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslav15

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 12:37 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evgeniq_benihanov

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 06:28 AM MSK

Περιγραφή

На последнем фото уже цветущий. На сайте Красной книги Тульской области написано, что раньше встречался во всех районах. Сейчас только на территории Лупишкинского болота. Но я-то нашёл его не там, а в другом месте. Местность болотистая, раньше здесь был пруд, но он подсох. Я насчитал три ятрышника

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor_scherbakov

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2019 07:39 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirillkorznikov

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 05:17 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

demons1312

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2008 12:52 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyana_sigolaeva

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 07:42 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina-privalova

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 11:14 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina-privalova

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderlakomov

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina-privalova

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2014 12:12 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valentinaborodulina

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 08:07 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor_scherbakov

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 07:04 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor_scherbakov

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2018 07:30 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vedeney

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 03:04 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor_scherbakov

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2016 03:44 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist25051

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 11:35 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryatova_natalya

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryatova_natalya

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 07:38 AM UTC

Περιγραφή

На листьях и черешках мягкие волоски. Края листовых пластин с мелкими зубчиками. Растёт на берегу реки.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

la_muzukashii

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 06:17 PM MSK

Περιγραφή

It would be great if you comment on your ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiramarch

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 07:21 AM MSK