Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινη Παπαρούνα (Glaucium flavum)

Παρατηρητής

sapsan

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 02:08 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Заносное с берега моря

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panasenkonn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2019 12:51 ΜΜ MSK

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 01:11 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

svetlana-bogdanovich

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 12:06 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

sapsan

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 09:44 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lapinaau

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 05:36 ΜΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2011 03:53 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sviridova_varya

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 05:59 ΜΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_korotkov

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2015 12:26 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vlad50

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 09:56 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nataliya_chel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 02:21 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludmilapozhidaeva

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 09:19 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_iosipenko

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 02:54 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomegatherion

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 11:17 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safinarezeda

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 01:50 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilya_rudenko

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 02:22 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlanapolevova

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 05:55 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergey_stefanov

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 12:46 ΜΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karmyao

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 05:23 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

george_k

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 06:23 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadim_prokhorov

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 11:51 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alina_2002

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 01:03 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist38499

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 04:01 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 03:13 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zviruha

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 12:19 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Какое то паразитическое растение, обвивает культурные растения, на последнем фото оно желтое

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alopecurus

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 03:12 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoktokon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 08:16 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taimyr

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 07:46 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

convallaria1128

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 12:57 ΜΜ MSK

Περιγραφή

??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 11:49 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist39336

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 03:35 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiramarch

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 07:13 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadimrybakov69

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 08:37 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

disertinsky

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 07:15 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cryptobasis

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 11:48 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2001

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesa1505

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 06:17 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist26764

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 05:32 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλόμος (Γένος Verbascum)

Παρατηρητής

elena_tikhonova

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 01:40 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugen_dessemet

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 01:58 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mukhanova

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 01:17 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_l

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 10:34 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hch-kamchatka

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2017 05:14 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dionys

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 02:44 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τραγοπώγωνας (Γένος Tragopogon)

Παρατηρητής

lelya1208

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 04:53 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iuliia_bogomolova

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 01:36 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mallaliev

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 10:12 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mallaliev

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 04:35 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

olga_chernyagina

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2017 02:49 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mallaliev

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 04:26 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruno356

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2018 06:20 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mallaliev

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 03:06 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mallaliev

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 01:44 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άρο (Γένος Arum)

Παρατηρητής

mallaliev

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 04:07 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)

Παρατηρητής

mallaliev

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 10:45 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mallaliev

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 04:23 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mallaliev

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 11:09 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)

Παρατηρητής

mallaliev

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2020 12:59 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mallaliev

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 04:49 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geokefir

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 04:52 ΠΜ MSK

Περιγραφή

Exif_JPEG_420

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yarema_olga

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 02:33 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darya_tolstobrova

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 11:48 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriya_xoma

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 10:14 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

piopaka

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 12:59 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uljanalake

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 07:49 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petimat_19

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 05:56 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelsus

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 08:56 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύθρο (Γένος Lythrum)

Παρατηρητής

dmitrydunin369

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 04:17 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonid_khazizov

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 01:09 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 05:25 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safinarezeda

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 06:26 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_donscoi

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 06:18 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wuce6

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 06:57 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npz

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 12:52 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dnsfmv

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2011 02:03 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gerda_new

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 07:14 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρχάτζικας (Scandix pecten-veneris)

Παρατηρητής

svetlana-bogdanovich

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 02:32 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadimrybakov69

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 12:31 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alopecurus

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 08:23 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alopecurus

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 08:24 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jazator

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2008 06:49 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julia_shner

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 05:09 ΜΜ MSK

Περιγραφή

На краю лесопарка, у свалки растительных отходов

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)

Παρατηρητής

elenasuslova

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2011 03:43 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mevanti

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 04:09 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galina_marukhanyan

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 11:46 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bozhenashushkevich

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 04:00 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 12:57 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 11:59 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολχικό (Γένος Colchicum)

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 10:18 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2011 05:01 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2011 09:17 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2012 08:33 ΠΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 01:20 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis_tishin

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 08:56 ΠΜ MSK

Περιγραφή

Drone Camera

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmannanov

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 03:39 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bakkasv

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 03:24 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

irinachukhlova

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 02:34 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

green8frog

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 04:58 ΜΜ MSK

Τόπος

Терскол (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sokolkov2002

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 12:07 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexfamilyteam

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 12:47 ΜΜ MSK