Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chofungi

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 10:37 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mihail13

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2012 02:31 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alzov

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 10:58 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 12:21 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 06:57 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mallaliev

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 04:20 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_renard

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 03:42 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasia182

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 07:42 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaglazunov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2019 02:42 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_renard

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 04:44 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_renard

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 04:37 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ndfgh

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 01:23 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tikhomirov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2019 04:35 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Thermokarst (?) lake near Zhigansk. On sandy substrate.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panasenkonn

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 10:15 ΠΜ MSK

Περιγραφή

на заднем плане

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galavines

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2015 11:58 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oksana929

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 08:43 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_renard

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 01:08 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_renard

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 02:26 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alyona_osipova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 03:18 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_renard

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 05:21 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_renard

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 11:45 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_sad

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 02:26 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mallaliev

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 06:26 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεύκριον Η Χαμαίδρυς (Teucrium chamaedrys)

Παρατηρητής

alyona4

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 05:04 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλμυρίκι Με Ροζ Άνθος (Tamarix ramosissima)

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2018 06:39 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_renard

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 06:24 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 12:28 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 03:50 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)

Παρατηρητής

m_renard

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 03:31 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 06:06 ΜΜ MSK

Περιγραφή

без шипов и шипиков

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

w_shakhparonov

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 03:32 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gen_ok

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 09:11 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmitrylyskov

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 08:01 ΜΜ MSK

Περιγραφή

В ящике с озеленением, видимо как примесь в посевном материале.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

convallaria1128

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 12:37 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexfamilyteam

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:03 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimirarkhipov

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 02:38 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimirarkhipov

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 10:57 ΠΜ MSK

Περιγραφή

Плодоносящий подрост под старыми посаженными деревьями

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

m_renard

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 01:23 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanislav_murashkin

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 10:50 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krylenkosl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 01:44 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uljanalake

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 01:42 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksey_baushev

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 03:53 ΜΜ MSK

Περιγραφή

На засоленном пойменном лугу

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phlomis_2019

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 03:22 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceu4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 09:46 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elena_tikhonova

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 10:11 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalia_gamova

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 11:45 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalia_gamova

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 04:04 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdchuvashia

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 05:13 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladtepesh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 04:41 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ίσκα (Fomes fomentarius)

Παρατηρητής

artembunakin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 08:38 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

evgeniua

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 05:51 ΜΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 03:11 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

convallaria1128

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 08:34 ΠΜ MSK

Περιγραφή

что ли

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαψανίδα (Sinapis alba)

Παρατηρητής

enkova_anna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 01:01 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexfamilyteam

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 01:57 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 01:50 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ankhen

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 02:29 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sherehora

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 12:19 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lex_deineko

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 03:49 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergeydrozdov

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 09:50 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_mitroshenkova

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 02:44 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_donscoi

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 11:18 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κύπειρος (Γένος Cyperus)

Παρατηρητής

dionys

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 02:14 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t_samuilova

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 11:27 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wrrite

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 09:34 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cava

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 04:17 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyana_kolesnikova

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 03:25 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilya_rudenko

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2023 05:13 ΠΜ +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smsergey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 12:54 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikhail_bobylev

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 12:44 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariyaushakova

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 03:16 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epopov

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 01:19 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antily

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 06:05 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olesya_kachanova

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2023 05:08 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

convallaria1128

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 12:43 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irinabutorina

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 04:49 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diana_kuzmenok

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 01:36 ΜΜ MSK

Τόπος

Москва (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enkova_anna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 12:27 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexey_zakharinskij

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2023 03:31 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atachkin

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 01:54 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

velibortravoved

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 02:59 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikhail_87_

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 11:04 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist7352

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 04:50 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina-privalova

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 11:08 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vera_potopaeva

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 12:46 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexfamilyteam

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 04:00 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qollqe

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 12:13 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annaburdina

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 12:11 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gennadiychugunov

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 03:38 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anastasiiamerkulova

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 01:00 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cava

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 09:27 ΠΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

convallaria1128

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 11:46 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

convallaria1128

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 12:37 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

convallaria1128

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 01:34 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sveta_karpunina

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 10:50 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

artembunakin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 05:14 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daria_urus

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 10:25 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κέφαλος (Squalius cephalus)

Παρατηρητής

artembunakin

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 02:58 ΜΜ +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σκίουρος (Sciurus vulgaris)

Παρατηρητής

artembunakin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2023 01:00 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

sergey_larin_

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 08:42 ΜΜ MSK