Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Ribbon Snake
Riparian zone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christie3

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 10:00 ΠΜ CDT

Τόπος

Georgetown, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Περιγραφή

nectaring on Amsonia longiflora.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgw_atx

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 04:49 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Under a fresh Texas Redbud leaf - @ Bull Creek Preserve

h/t Val Bugh's Austin Bug page for the ID tip

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 12:18 ΜΜ CST

Περιγραφή

A number of these were flitting around on the porches and walkways of CCFC. This one landed on a friend's arm.

Ετικέτες

GUA

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

aprilsee

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 08:13 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassasauresrex

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 04:32 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alflinn329

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 11:11 ΠΜ CST

Περιγραφή

Have always wanted to see loggerhead shrike storage. Finally....I have a photo of a shrike about 20 yards away. Will post.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aprilsee

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2017 10:43 ΠΜ CDT