Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apbraun1s

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 02:36 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 01:33 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Comparison of Ericaceae present in a heath bald. From left to right: Gaylussacia baccata, Vaccinium angustifolium, V. pallidum, V. stamineum.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvoelker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 11:01 ΠΜ CDT

Περιγραφή

L-R: Andropogon ternarius, Schizachyrium scoparium, A. gyrans, A. gerardii, A. virginicus