Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pliffgrieff

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2002

Τόπος

Hammond, Oregon (Google, OSM)

Περιγραφή

f. hybridum. Catching up on some old observations.

These are very large for A. sportella. Found under alder leaf litter

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

newtpatrol

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 12:46 PM PDT

Περιγραφή

Poor thing got their hands seriously stuck to a spider's web, struggled a lot, and surprisingly quickly died. I didn't see a spider, but perhaps they struck during the struggle, then wandered off to wait. I couldn't help but do a photo shoot of this gorgeous wasp, before returning them to the web, just in case.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garth_harwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 01:45 PM PDT

Τόπος

Palo Alto, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Host: Blue Oak.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 05:27 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigahoover

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 01:47 PM PDT

Περιγραφή

Felimare californiensis mating was found at Deer Creek a depth of 40 feet on reef. Lengths were 3 cm. Water temperature was 53 degrees F.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hakaiinstitute

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018

Περιγραφή

Photo license and credit belong to the Florida Museum of Natural History (FLMNH), the Hakai Institute, and MarineGEO | http://specifyportal.flmnh.ufl.edu/iz/ | Field Number: BHAK-6472 | This observation is a part of the collaborative work between FLMNH, the Smithsonian Institution's Marine Global Earth Observatory (MarineGEO) and Tennenbaum Marine Observatories Network, the Smithsonian's National Museum of Natural History, and the Hakai Institute

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielor

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 12:05 PM HST

Τόπος

Berlengas (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

congonaturalist

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 03:51 PM CEST

Τόπος

Salamat, TD (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helgeweissig

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 10:06 AM PDT

Περιγραφή

probably hard to ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luanroberts

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 06:57 AM UTC

Περιγραφή

This was so so small, could be a baby white lined dorid, shaggy rug, or even white crusted which were all in the area. Could be an adult of a totally different species, just not sure!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emwilson243

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 10:09 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luanroberts

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcduck

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019

Περιγραφή

Came to black light/MV trap. Live Oak/chaparral habitat. 608 ft elevation. 11.4mm length. ID confirmed by v belov @ BugGuide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imlichentoday

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 05:00 AM PDT

Περιγραφή

La Jolla tide pools -.66 ft. It ate an ispodod??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidzooids

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 05:00 AM UTC

Περιγραφή

Tide pool at -0.62'.Same as one posted by @imlichentoday today.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigahoover

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 11:47 AM PDT

Περιγραφή

Rostanga pulchra with eggs was located on the wall of a cavern at a depth of 15 feet. Length was not measured. Water temperature was 47 degrees F.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helgeweissig

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 06:42 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helgeweissig

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 06:48 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helgeweissig

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 11:12 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helgeweissig

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2020 07:38 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helgeweissig

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 09:22 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helgeweissig

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 09:22 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helgeweissig

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2021 11:42 AM PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helgeweissig

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 10:40 AM PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρκούδα Των Άνδεων Tremarctos ornatus

Παρατηρητής

osoandino

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

Pichincha, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luanroberts

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 03:53 PM UTC

Τόπος

Tacoma, WA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imlichentoday

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 05:00 AM PDT

Περιγραφή

Low tide -.62ft rocky intertidal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 11:30 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luanroberts

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 08:27 AM UTC

Τόπος

Bremerton, WA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leftcoaster

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 06:21 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_maxwell

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 10:49 AM PDT

Περιγραφή

Dive Site: The End of the Road (Point Lobos, Carmel Bay)
Depth: 148fsw

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imlichentoday

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 05:00 AM PDT

Περιγραφή

-1.35ft low tide, rocky intertidal pools. Young one i think.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgoddard

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 06:23 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgoddard

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 06:35 AM PDT

Περιγραφή

with its egg mass

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgoddard

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 06:36 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenoffereins

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 08:22 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerry_lewis

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 08:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barrylyons

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2000

Περιγραφή

Discodoris banneri (Nudibranchia: Discodorididae) brown doris - Sunset House Reef, Grand Cayman Island

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jack222

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 04:00 PM EDT

Περιγραφή

Found in a fouling community containing Exaiptasia and hydrozoans among other species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgoddard

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 08:43 AM PDT

Περιγραφή

Found only these two minute specimens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgoddard

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 08:01 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgoddard

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 06:26 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgoddard

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 06:52 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgoddard

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 07:20 AM PDT

Περιγραφή

Underneath a relatively much larger Dendronotus frondosus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 02:24 PM PDT

Περιγραφή

On Eschrichtius robustus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 01:00 PM PDT

Περιγραφή

Either C. kessleri or C. eschrichtii. Found in the genital area of Eschrichtius robustus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyt

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 11:19 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

passiflora4

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 05:29 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

passiflora4

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 05:12 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgoddard

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 09:30 AM PDT

Περιγραφή

The red-tipped cerata seem more like H. crassicornis, but lack the anterior, longitudinal, blue-white stripes of that species...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josylai

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 11:46 AM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οσμία Γένος Osmia

Παρατηρητής

edwardrooks

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 10:22 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lutea11

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 08:43 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lutea11

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 08:33 AM PDT

Περιγραφή

There are only four pairs of dorsolateral processes and the digestive gland is only visible in the first two pairs which is a feature of Dendronotus albus but the tubercles and body coloration are more often associated with Dendronotus venustus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madhipp11

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 07:59 AM AKDT

Περιγραφή

Around 50 fsw

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

passiflora4

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 01:41 PM PDT

Τόπος

Alamo, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 11:56 AM PDT

Περιγραφή

found it on my car at the end of the survey. such a pretty one :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgoddard

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 07:13 AM PDT

Περιγραφή

Eubranchus sp. 2 of Behrens & Hermosillo (2005). Found by Ziggy and the first record of this species outside of La Jolla. Compare to: https://www.inaturalist.org/observations/2958115

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garmonb0zia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 02:27 PM PST

Τόπος

Morro Bay, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Little beauty a possible political or national affiliate of recently observed Felimare porterae. Found in completely different spots however.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marisa_a

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marisa_a

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Galápagos, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marisa_a

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marisa_a

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marisa_a

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomleeturner

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 03:10 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

migueljtcorreia

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 11:59 AM BST

Τόπος

Olhão, Portugal (Google, OSM)

Περιγραφή

First ever record of this species in Portuguese waters

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachmunger

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2019 12:35 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgoddard

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 06:54 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_shure

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 03:16 PM EDT

Περιγραφή

Eating sponge - Isodictya palmata maybe.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 06:41 PM PDT

Περιγραφή

Carrizo Plain, San Luis Obispo County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiebaud

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 06:53 PM PDT

Τόπος

Redondo (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on a rusting ladder in about 25 fsw.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerry_lewis

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 07:22 PM EDT

Περιγραφή

Night dive.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sluglust

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2018 10:18 AM PST

Τόπος

Kalihiwai, HI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

apparently a sacoglossid new to science.
http://seaslugsofhawaii.com/species/Stiliger-sp13-a.html

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2008 10:30 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

selwynq

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 01:28 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tgosliner

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2010 01:06 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2012 06:01 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yazad3

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 12:31 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpsilva

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2009 12:44 PM WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2021 12:33 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garmonb0zia

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 03:17 PM PST

Περιγραφή

Teeny baby

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlawson

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwbarrows

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgoddard

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 1996

Περιγραφή

I found this 10 mm long aeolid in the low intertidal on the south side of Chetco Point, Oregon in July 1996. After photographing and taking notes on the living specimen I preserved and sent it to Terry Gosliner, who made SEMs of its jaws and radula and identified it in late 2010 as a Eubranchus. CASIZ 114833.

This is the only specimen I have ever found of this species, which appears to be unique among NE Pacific aeolids for its color pattern (smooth rhinophores translucent distally and burgundy red proximally; cerata with encrusting white tips and a narrow subapical band of encrusting red, and cerata cores varying from orange distally to red proximally. The brown mandibles were visible through the head, and I had also noted that the viscera, including a pale pink-cream ovotestis, were visible through the body wall which lacked pigment, but in this image, scanned from a print from 35 mm film, appears a little more opaque than it actually was).

Undescribed species, or an introduced one? Brookings Harbor, with some commercial fishing boats, is close by and might have provided a vector, and Chetco Pt. and Brookings are nestled in a coastal bight that likely has an upwelling shadow fostering local retention of planktonic larvae.

I would be very interested in hearing if anyone recognizes this species!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλαμπελίνα Γένος Flabellina

Παρατηρητής

zahnerphoto

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2016 01:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micahlauer

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Περιγραφή

Stumbled upon this nest and startled the female. Took three quick photos and high-tailed it out of there to avoid stressing the parents any more.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εμπίδινοι Φυλή Empidini

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 11:07 AM PST

Περιγραφή

With prey husk?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlawson

Ημερομηνία

Ιούλιος 2006

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Helminthoglypta napaea Berry, 1938

Barry Roth shared with me that this doesn't look like much like typical H. cypreophila which I had initially identified it as. It does look like H. napaea however it is an un-usual location for H. napaea and possibly a downhill extension for that species or possibly something different all together.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα Puma concolor

Παρατηρητής

garth_harwood

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianayala1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2020 09:00 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andym

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2014

Περιγραφή

Yup.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cullen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2015 12:01 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 07:43 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

truthseqr

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2017 07:42 AM PDT

Περιγραφή

I was watching a tiny hummingbird (approx. 1" tall) perched on a limb. Then, all of a sudden, I noticed this pygmy owl sitting on an adjacent branch looking straight at me with its bright yellow eyes. It was about the size of my fist (4" x 2.5"). Its belly was white; its head and back were brown.

These are terrible, horrible, no-good, very bad photos. The owl looks like a blob. I forgot my camera battery, so I was reduced to using my old cellphone camera, which takes awful pictures. A one-in-a-million chance and I blew it. 😢 This is only the 2nd time in my life I've seen an owl in the wild.

In addition to the hummingbird and owl, there were two Bewick's wrens and a couple of smaller birds in the same tree.

Ετικέτες

owl

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This one's been a long time coming...

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ Neogale vison

Παρατηρητής

hasfitz5

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 12:49 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ Neogale vison

Παρατηρητής

sgbraden

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 10:04 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 02:20 PM PST

Τόπος

Woodacre, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

3-5 mm long, under a rock in serpentine chaparral. There were also ants under the rock that I idiotically didn't photograph. They were more like 8mm long and glossy (not argentines, not Prenelops, didn't really look like Camponotus, but I'm terrible with ants). Note to self: in the future. photograph any ants you see with pseudoscorpions.

All handheld shots with the Laowa 5x.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilmcdaniel

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2019 09:31 AM PDT

Περιγραφή

This nudibranch appears to be quite particular about its prey and is most often found feeding on the polyps of the large hydroid Zyzzyzus rubusidaeus. This hydroid is found only in strongly current-swept habitats and is most abundant in Weynton Passage, near Port McNeill, BC. The second picture shows several nudibranchs attacking the polyps and a deposit of their eggs near the base of the hydroids.