Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_heaton

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Περιγραφή

In habitat for both minor and nigriventris, but I'm leaning nigriventris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 01:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2023 11:41 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 05:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:12 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Crab spider has captured this bee in its jaws.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ponerinecat

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 01:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ian253

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 08:30 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

takeahike

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2012 01:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konshau

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 10:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Just an amazing chorus of frogs on this warm evening after a day of rain. Maybe hundreds? Hard to say.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brynnebr

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 09:47 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tothemax

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 09:51 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 02:08 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 01:49 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

littlegranola

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 09:29 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro_reck

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2018 01:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biocowboy

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 01:37 ΜΜ PDT

Τόπος

Jamul, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Headless ant. Still alive. Walking backwards. Will upload video soon. Stay tuned.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possiblybuddha

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 03:50 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bewickwren

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Egg masses

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edanko

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2017 04:56 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guevarje

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 11:10 ΠΜ PST

Τόπος

Healdsburg, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m0moo7

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 12:26 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

foodini

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2018 01:53 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I found this guy under a branch in my backyard, and picked him up. As soon as I did, he started barfing up a California Slender Salamander... STILL ALIVE!!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 08:49 ΜΜ PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slowswakey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 07:59 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 11:32 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morromary

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 10:36 ΠΜ PST

Τόπος

Black Hill Trail (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audreyellen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2017 02:33 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sweiser

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiyumq

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2017 12:31 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devonderaad

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2017 04:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdegroof

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2017 02:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinlegge

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2018 01:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_riffle

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_riffle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_riffle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_riffle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_riffle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathanjamesvlogs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2019 09:32 ΜΜ PST

Περιγραφή

Slender salamander

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janegao

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2019 03:50 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureinla

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Περιγραφή

Observation and photo by Kory Odell, sent to rascals@nhm.org.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeandravenna

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2018 11:21 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanhuk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Περιγραφή

Observed on a rainy winter night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgruen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2014

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmotte

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 10:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trickman

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2020 08:54 ΜΜ PDT

Περιγραφή

2054:080420:71F:2584:KB 1 :4E[079:1078]G[072:0x00f6

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

andrea_chan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2020 08:12 ΜΜ UTC

Τόπος

San Diego (Google, OSM)

Περιγραφή

a frog found in my backyard pool pipe

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmare64

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 04:33 ΜΜ PST

Περιγραφή

the frog

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wundati

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 04:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlevitis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 10:17 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmasimon20

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 11:17 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinebioteacher

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 10:47 ΜΜ PDT

Τόπος

Albion, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marvin_fabricio_riviera_gonzalez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Nicaragua (Google, OSM)

Περιγραφή

Se observaron 3 individuos entre ellos un macho, con carácter agresivo, dueños de la finca sorprendido porque nunca los habían vistos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnddb_brian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lower Sunrise area. I'm specifically IDing this guy only to genus because preliminary genetics research, pers com Nick Van Gilder and Dr. Elizabeth Jockusch, suggests these are NOT B. attenuatus. TBD.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 12:00 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

molly2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 12:14 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilbertj

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

4-5 individuals observed, all smaller than the nigriventris I typically observe elsewhere in SLO Co.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cricketlizard

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Cleaning the side yard under old rotted planks...left the planks there. One large one and about 4 smaller ones

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warmarsm

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lungchris

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 01:14 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rahunt2

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2009

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshualincoln

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020 04:16 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chelsea_carroll

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 08:08 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helloimmax

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found this lil one which I have never seen a color morph like this for a Mud snake. I determined it to be one based off the visual/physical features such as the “tail spine”, pattern, head/eye shape, as well as a divided anal plate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slowswakey

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 09:15 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 09:04 ΜΜ PST

Περιγραφή

very friendly? we got really close, it was not scared at all. It climbed on our shoe and we took very close pictures of it. It was limping a little. Same individual as https://www.inaturalist.org/observations/143778750

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 08:34 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 07:49 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oridgen10

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 12:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonelbaldoni

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 12:51 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

federico_chinchilla

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 06:00 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slowswakey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2022 04:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoboannie

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 11:05 ΠΜ PDT

Τόπος

Yucaipa, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Awkward.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος (Γένος Sciurus)

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 08:18 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 07:24 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cicciocostarica

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:13 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 11:05 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 08:30 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 08:04 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 08:21 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 01:39 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 07:19 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sultana

Ημερομηνία

Μάιος 2011

Περιγραφή

Atrapada en el baño de una finca

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svillebirder

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 12:50 ΜΜ PDT

Τόπος

Sammamish, WA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 08:28 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

jpwilliams

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2017 12:17 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Leucistic

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεφίτης (Mephitis mephitis)

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 01:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 03:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 02:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 10:58 ΠΜ UTC

Περιγραφή

blue color hue

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose_herra

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2021 04:39 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Híbrido
Ara Macao X Ara Ambigua = Ara Verde

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 09:10 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antye

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 09:18 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpuschen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janaohrner

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

In may we visited the protected area Ol Pejeta. Here live well protected the last three northern white rhinos. A sad moment, however, full hope.
More information: http://www.olpejetaconservancy.org/wildlife/rhinos/northern-white-rhinos/

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergiomtz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία