Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katerinadevil

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epsilon3

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 05:26 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valsiris

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 04:07 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilyyyyyy

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 03:15 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebcato

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 02:07 ΜΜ CET

Τόπος

Vodice, Hrvatska (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

jackgilbert2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 11:33 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaferrgrt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 02:01 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

jeniferflores604

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 11:39 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazzeip

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2012 09:38 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Larvae of Limenitis camilla have no light brown "saddle" on the back, as opposed to Limenitis reducta, as shown in this picture:

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2016

Περιγραφή

Moneta Longwing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kburke

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2016

Τόπος

Bad Gams, Austria (Google, OSM)

Περιγραφή

Blooming; in a lawn.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardo_axel

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2011

Τόπος

Atlapexco, Hidalgo (Google, OSM)

Περιγραφή

Hairstreak Ojo de tigre
Rekoa meton (Cramer, 1779)
Familia: Lycaenidae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardo_axel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2006

Περιγραφή

Sulphur Metalmark
Baeotis sulphurea (R. Felder, 1869)
Familia Riodinidae