Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

jstippick

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 06:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 08:41 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 11:43 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammakler

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 12:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allisonbf

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 07:19 PM EDT

Περιγραφή

PLEASE do Not change this to Asclepias! This observation is for the Phytoplasma. Thanks!:)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

birddad

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2021 03:51 PM UTC

Περιγραφή

Fasciated

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammakler

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 08:58 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

old-bean-adams

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2009 06:08 PM EDT

Περιγραφή

Batsto Lake, Wharton State Forest

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycofreak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Atlantic White Cedar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2014 11:52 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracejeschke

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2017

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 02:52 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2015 12:36 PM EDT

Περιγραφή

Lechea minor Thyme Leaved Pinweed (left) HYPERICACEAE Hypericum gentianoides Orange Grass or Pineweed (right)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 04:23 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tudavis

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 09:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Περιγραφή

Collector: Roger Eklund (refound here 9-18-21 but .5 mile away) Identifier: Joel Horman, Long Island Mycological Club

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lidecicco

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lidecicco

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammakler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 01:39 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

that_hippie_chick

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yan_tonz

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 01:58 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

choess

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2019 01:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkr421

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 02:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kywanderer

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2019 09:42 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 02:15 PM EST

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeakresh

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2018 03:04 PM EDT

Τόπος

Woodland, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostcoastmike

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2006 05:44 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 04:24 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 02:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 01:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jawnattenborough

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 04:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navin_sasikumar

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycofreak

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 10:47 AM EDT

Περιγραφή

Yellowing hymenium, wavy edge, matted hairs wearing away in bands.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:37 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afurcall

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2020 09:46 AM PST

Τόπος

Brentwood, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

found in recently cleared invaded forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammakler

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beatriceranger

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 01:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jawnvivant

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 07:15 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhough

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_weinik

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021

Τόπος

john heinz (Google, OSM)

Περιγραφή

Blue-Gray Gnatcatcher feeding Lanternfly nymph to babies.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγόγυρος Της Καλιφόρνιας (Otospermophilus beecheyi)

Παρατηρητής

rwaayers

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2019 02:00 PM MST

Περιγραφή

The ground squirrel pups seemed to frequently stretch and sometimes yawn, as this one is doing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galecannon

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 10:07 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doctorscience

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 02:04 PM EDT

Τόπος

Blackwood (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billysbrown

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 11:06 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anita363

Ημερομηνία

Απρίλιος 2006

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Camouflage!

Many animals' bold coloration is actually very effective camouflage in their native habitats. For example, the bold black and white stripes of a zebra help it blend invisibly into the tall grass of the African savannah. Here we see the Spotted Salamander (Ambystoma maculatum) in its natural element, and realize that the bold yellow spotting, which otherwise might have been misattributed to aposematic coloration (ie, warning predators that it is poisonous) is actually a marvelously fine-tuned camouflage mechanism, selected for by untold years of evolution in this urban environment.

Ok, seriously, these, along with many other amphibians, breed in vernal pools (temporary ponds which dry up later in the summer, so they can't harbor fish -- which would otherwise eat the salamander eggs). As these have been lost to development (and in earlier times to mosquito control efforts), the salamanders have declined drastically. They live most of their life out of sight in forest floor burrows, but in early spring they migrate to the pools to breed. They migrate at night with the first warm, wet rains of spring.

This vernal pool is in East Brunswick, which deserves high marks for its eco-friendly policies. On the handful of nights a year when migration is expected, the town closes the road that they migrate across to protect them from roadkill by cars. It started doing so 2 years ago, and this year there is speculation that we may be seeing the start of an increase in population due to this simple, inexpensive protective measure.

Totals for the night (2.5 hr of happy shutterbugging) -- links to photos from this time or last:

1 big adult Spotted Salamander: in hand (above), camouflaged, walking
2 little ones
11 American Bullfrogs -- mostly little ones, but 1 big honkin' male
1 Pickerel Frog
11 Northern Spring Peepers
1 New Jersey Chorus Frog (these were more plentiful in March, scarce now)

Postscript: This species is the first vertebrate ever found to harbor an intracellular symbiont -- in this case, photosynthetic algae. See www.nature.com/news/2010/100730/full/news.2010.384.html.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedurrance

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:18 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timothymswartz

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 07:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkr421

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelmorris

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 01:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenovak

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 10:39 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treehousewec_christina

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 04:47 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebaratta

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 01:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammakler

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 02:27 PM EST

Περιγραφή

inside "seedbox" of Ludwigia alternifolia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2009 03:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αείλανθος Ο Υψηλότατος (Ailanthus altissima)

Παρατηρητής

zorille

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Île-de-France, FR (Google, OSM)

Περιγραφή

Fasciation?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenovak

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 08:31 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2017 10:18 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenovak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 03:04 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenovak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 03:18 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

robizzy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 09:32 AM EST

Περιγραφή

Observed on stalks of Scutellaria incana.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

sammakler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 04:32 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2017 01:06 PM EDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenovak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2020 04:35 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billysbrown

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 10:26 AM EDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 02:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klefkovitz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2020 01:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 08:06 AM EDT

Περιγραφή

Very small polypore, growing on a fence. Seems perennial. The older part becoming black with age and cap forming like a bell. Individual and coalescing caps. Disgusting smell like aloe when the skin is peeled off; flexible, thick pores and velutinose. 2pores per mm.pores round, elongated and daedaloid.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenhallden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 11:30 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgemushkal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 03:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 08:05 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 05:27 PM EDT

Τόπος

Ocean County (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2019 12:23 PM PST

Περιγραφή

Experts - What is going on here? This male American Kestrel sure did seem to have the hots for this female Merlin. He kept trying to get close to her and even brought her a few treats (insects?) from the grass beneath the fence. She accepted the treats but didn't seem thrilled with the attention. However, when he flew off, she followed him...

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

dwiebe

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020

Περιγραφή

I went back to the same place where I saw 1 bird like this two days ago (my previous post shows that). Now I found 2 together. They were with many sparrows for 30 minutes. Is it a sparrow? Or a snow bunting? A sparrow with leucism? Albinism? I was trying to zoom in on the eyes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonig

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 06:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conboy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 04:47 PM EST

Περιγραφή

Spotted Lanternfly dead, stuck to Ailanthus altissima tree. Using information from a recent Cornell paper finding two native species of pathogenic fungus that kill SLF, I believe this to be Batkoa major (currently only the genus Batkoa is in iNaturalist. I would need a curator to add this species B. major). About 97% of dead SLF stuck to trees were due to infection of B. major in this study in PA. Here’s a link to the paper - https://www.pnas.org/content/116/19/9178
I inspected the cadaver rather closely and it appears to have had white, fuzzy fungal growth on the underside and near the face. Any help or discussion is welcome! Thanks :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treehousewec_christina

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 08:26 AM EDT

Περιγραφή

Molting 🤮

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jawnattenborough

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 05:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenhallden

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 06:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenovak

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkmdavis

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2014 10:54 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stretchwell

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Περιγραφή

Sour/bitter taste spongy bruised easily

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

treehousewec_christina

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 08:00 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

homoaves

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 09:12 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenovak

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 08:51 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philadelphiabotanicalclub

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

robizzy

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 09:09 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycofreak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2019
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

luciaricaurte

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2019 02:55 PM EST

Περιγραφή

On deciduous fire wood. Blue cobalto crust in small patches.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2020 02:48 PM EST

Περιγραφή

On maple

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

that_hippie_chick

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019