Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annarivandermerwe

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 11:13 AM SAST

Τόπος

17 Belladonna Ave (Google, OSM)

Περιγραφή

Earlier Fuller's Rose Weevil was identified in my garden and surrounds, but afterwards doubt developed as to whether this may in fact be a hitherto unidentified species.