Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus)

Παρατηρητής

votinceva-elena

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 10:24 AM MSK

Περιγραφή

интересует птица на первом фото, а на втором фото она снизу.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσοτσίχλονο (Emberiza citrinella)

Παρατηρητής

vyatka

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 02:04 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αετομάχος (Lanius collurio)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 07:35 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 12:53 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνοβουτηχτάρι (Podiceps auritus)

Παρατηρητής

olegdavydov

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2020 11:06 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίφτης (Milvus migrans)

Παρατηρητής

votinceva-elena

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 10:22 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

lyuda59

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2020 12:21 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοπαπαδίτσα (Poecile montanus)

Παρατηρητής

votinceva-elena

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 11:51 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 11:48 AM MSK

Περιγραφή

Aythya fuligula, Aythya ferina и Anas acuta... Поправьте, если я ошибаюсь.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2020 11:47 AM MSK
Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

votinceva-elena

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 01:36 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

votinceva-elena

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 11:18 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασπότρυγγας (Tringa glareola)

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 07:30 AM MSK

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 08:17 AM MSK

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Διπλοσάινο (Accipiter gentilis)

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2015 08:32 AM MSK

Ετικέτες