Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solisia

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 07:28 AM +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solisia

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 02:39 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solisia

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solisia

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 12:10 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λαγόποδας (Lagopus lagopus)

Παρατηρητής

sooloovey

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 10:13 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

vladimirkharuk

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 06:55 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικροπουλάδα (Zapornia parva)

Παρατηρητής

maksim_stefanovich

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 07:53 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτοπουλάδα (Porzana porzana)

Παρατηρητής

maksim_stefanovich

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 07:11 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla)

Παρατηρητής

pozh_dm

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 01:02 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

maksim_stefanovich

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 07:32 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύχος Της Μεσογείου (Puffinus yelkouan)

Παρατηρητής

maksim_stefanovich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maksim_stefanovich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2020 03:42 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Φανέτο (Linaria cannabina)

Παρατηρητής

maksim_stefanovich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2020 03:33 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καπακλής (Mareca strepera)

Παρατηρητής

maksim_stefanovich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2020 03:16 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Φοινικόπτερο (Phoenicopterus roseus)

Παρατηρητής

maksim_stefanovich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2020 10:51 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

Παρατηρητής

maksim_stefanovich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2020 12:33 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύχος Της Μεσογείου (Puffinus yelkouan)

Παρατηρητής

maksim_stefanovich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Ukraine (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)

Παρατηρητής

maksim_stefanovich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2020 04:28 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νεροκοτσέλα (Rallus aquaticus)

Παρατηρητής

maksim_stefanovich

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2020 04:55 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ubeeque

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 01:01 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπόκιρκος (Circus macrourus)

Παρατηρητής

solisia

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμοκανάς (Himantopus himantopus)

Παρατηρητής

terolinjama

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 04:39 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerkov

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 02:50 PM +12

Τόπος

Устьевое (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerkov

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 02:13 PM +12

Τόπος

Устьевое (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea)

Παρατηρητής

sooloovey

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_kolotin

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 07:15 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοκαλιακούδα (Pyrrhocorax pyrrhocorax)

Παρατηρητής

sooloovey

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)

Παρατηρητής

sooloovey

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022

Τόπος

Журавлёво (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλος Ερημοσφυριχτής (Charadrius leschenaultii)

Παρατηρητής

sooloovey

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 02:44 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασότρυγγας (Tringa ochropus)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 05:44 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 09:46 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερημοπετρόκλης (Oenanthe deserti)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 07:38 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annareznik

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 03:27 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεδροφυλλοσκόπος (Phylloscopus nitidus)

Παρατηρητής

g_kolotin

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 07:35 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 01:11 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποταμοτριλιστής (Locustella fluviatilis)

Παρατηρητής

kosykh64

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 07:45 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grihahasanov

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 11:06 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγιοπούλι (Pastor roseus)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 06:37 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 12:39 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 08:28 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φιδαετός (Circaetus gallicus)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 10:21 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπροπάρης (Neophron percnopterus)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεπογέρακο (Falco cherrug)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 07:37 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amirekul

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ελατοτρύγονο (Streptopelia orientalis)

Παρατηρητής

natashatrofimova

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 06:08 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annareznik

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 07:18 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

a-vinogradov

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 10:35 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 10:33 AM +03

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεσαίος Δρυοκολάπτης (Dendrocoptes medius)

Παρατηρητής

vitaliy_mosienko

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2020 01:19 PM EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγγόνα (Microcarbo pygmaeus)

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 06:37 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηποτσιροβάκος (Sylvia borin)

Παρατηρητής

chickeninegg

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 03:44 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solisia

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 03:07 AM +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandrkochetkov

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 09:18 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικροπουλάδα (Zapornia parva)

Παρατηρητής

dmitrydubikovskiy

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 07:50 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantinsamodurov

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 11:34 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοκεφαλάς (Lanius minor)

Παρατηρητής

andriy_miskov

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 10:28 AM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)

Παρατηρητής

andriy_miskov

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 11:41 AM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μουστακαλής (Panurus biarmicus)

Παρατηρητής

andriy_miskov

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 08:50 AM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρακάξα (Pica pica)

Παρατηρητής

andriy_miskov

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 02:14 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπτόραμφος Γλάρος (Chroicocephalus genei)

Παρατηρητής

andriy_miskov

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 09:23 AM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουρούνα (Corvus cornix)

Παρατηρητής

andriy_miskov

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 02:27 PM EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantinsamodurov

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solisia

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 12:17 PM +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γερακοτσιροβάκος (Curruca nisoria)

Παρατηρητής

s_chere

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 06:08 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

egorbirder

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 03:04 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμπελουργός (Emberiza melanocephala)

Παρατηρητής

vyacheslavluzanov

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 10:10 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Στρειδοφάγος (Haematopus ostralegus)

Παρατηρητής

a_ma_bird

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 07:49 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)

Παρατηρητής

konstantindanilov

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 06:10 AM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κρυπτοτσικνιάς (Ardeola ralloides)

Παρατηρητής

kurilinms

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 08:34 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτοσπουργίτης (Passer domesticus)

Παρατηρητής

kurilinms

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 08:40 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deniszhbir

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 10:18 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξανθοκεφαλάς (Lanius isabellinus)

Παρατηρητής

deniszhbir

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 11:55 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deniszhbir

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 10:17 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deniszhbir

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 10:11 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deniszhbir

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 10:14 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

denis_v

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 02:43 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

denis_v

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 03:03 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist23338

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοπετρόκλης (Oenanthe oenanthe)

Παρατηρητής

aleksei_maltsev

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 07:34 AM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solisia

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 04:44 AM +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solisia

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 12:50 AM +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Πουπουλόπαπια (Somateria mollissima)

Παρατηρητής

andriy_miskov

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 09:58 AM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιρκινέζι (Falco naumanni)

Παρατηρητής

andriy_miskov

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 05:41 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solisia

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 03:43 AM +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deniszhbir

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 11:31 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solisia

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 03:34 AM +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solisia

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 05:18 AM +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Μικρογαλιάντρα (Calandrella brachydactyla)

Παρατηρητής

g_kolotin

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 07:30 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Σαΐνι (Accipiter brevipes)

Παρατηρητής

s_chere

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 07:53 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπρολαίμης (Irania gutturalis)

Παρατηρητής

kattenkwaad

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 11:21 AM +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανολαίμης (Saxicola rubetra)

Παρατηρητής

a-vinogradov

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 09:48 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξανθοκεφαλάς (Lanius isabellinus)

Παρατηρητής

deniszhbir

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 07:22 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλος Ερημοσφυριχτής (Charadrius leschenaultii)

Παρατηρητής

deniszhbir

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 06:59 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαχητής (Calidris pugnax)

Παρατηρητής

irinabutorina

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 03:32 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcager

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 07:15 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solisia

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 01:08 PM +10

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρόλαιμη Τσίχλα (Turdus atrogularis)

Παρατηρητής

tcager

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 05:22 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deniszhbir

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 04:42 PM +07