Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pma

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019 02:16 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanrensk

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pacapix

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricky_taylor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2020 01:23 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Namakwa, ZA-NC, ZA (Google, OSM)
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό Βασίλειο Plantae

Παρατηρητής

joankleynhans

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 12:10 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy_mcfarlane

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 09:43 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaheymans

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2016 01:32 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krosmek_snek

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 09:28 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmckenzie

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2018 03:49 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 01:31 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sp_bester

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 04:58 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lezanne_rossouw

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 04:03 PM SAST

Τόπος

Serene Valley (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 10:33 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 11:34 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bvr

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 10:38 AM SAST

Περιγραφή

Listed as such.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karoopixie

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2015 08:23 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carinalochner

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2021 12:13 PM SAST

Περιγραφή

Pics supplied.
Obs from last year here
https://www.inaturalist.org/observations/40829632

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 12:34 PM CET

Περιγραφή

Tree with "sweet" sap; attracting many insects.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2021 10:14 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandadixon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2021 07:46 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berthapi2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2020 10:44 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 12:00 AM SAST

Τόπος

mz1 (Google, OSM)

Περιγραφή

base of rocks; lvs 2-4mm wide

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2014

Περιγραφή

Lachenalia sp


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwig_muller

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020 03:00 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krosmek_snek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2020 11:29 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stilbaai_herbarium

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stuartthompson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2020 01:44 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidemartin

Ημερομηνία

Μάιος 2004

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riaw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 09:41 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robert_taylor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 03:07 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucstrydom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Τόπος

Eastern Cape, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Ledebouria?


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucstrydom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016

Περιγραφή

Nature^s fertilizer


Small (just about to be) flowering plant growing next to some cow dung.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucstrydom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2017 12:38 PM SAST

Περιγραφή

Observed in Sundays Valley Thicket.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 05:35 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2019 01:47 PM SAST

Τόπος

MP, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

Small plants in thin soil on rocky areas. Full sun less than 50 mm tall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katebraunsd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2018

Περιγραφή

Herb, occasional, vlei margins

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katebraunsd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2018

Περιγραφή

Herb, grassland by wetland area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdullateefismail

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2020 12:30 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pietermier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2013

Τόπος

Halfmenspas (Google, OSM)

Περιγραφή

Ledebouria marginata


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2015

Τόπος

Leeukloof (Google, OSM)

Περιγραφή

Ledebouria revoluta


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan-hendrik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2017

Περιγραφή

Limestone Ledebouria


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelanoske

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2020 12:05 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shobie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 01:57 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 01:46 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 08:05 AM SAST

Τόπος

N Matjiesfontein 2 (Google, OSM)

Περιγραφή

L pusilla?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 02:46 PM SAST

Τόπος

w Platbakkies 2 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anibotani

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 11:27 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karoopixie

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2014

Περιγραφή

Lekker ledebouria - Stormsvlei WCape


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ish_crew

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2018 07:19 AM SAST

Περιγραφή

Rocky slopes with mic of shale and dolerite soils.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laaiqah_jabar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2018 10:31 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιλλοειδή Υποοικογένεια Scilloideae

Παρατηρητής

don_k

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2018 07:26 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιλλοειδή Υποοικογένεια Scilloideae

Παρατηρητής

don_k

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2018 09:15 AM HST

Περιγραφή

Woodland floor, quite shaded, locally abundant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llindawillemse

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2018 12:59 PM HST

Περιγραφή

needs id please

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afriqueds

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 04:39 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_molteno

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2018 09:54 AM SAST

Περιγραφή

Unfortunately no flowers.
Leaves smooth, light glaucous colour, with darker spots.

Margins a paler colour, ..

L. revoluta, ensifolia or ovalifolia seem the best options?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llindawillemse

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2017 10:56 AM HST

Περιγραφή

needs id

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriaan_grobler

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 01:29 PM SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiaanschwirzer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2018 04:01 PM SAST

Τόπος

Kaapmuiden (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα Ομοταξία Liliopsida

Παρατηρητής

audissou

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcswart

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 05:15 PM SAST

Περιγραφή

On a koppie outside springbok

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erwinsieben

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2016 02:22 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvanhuyssteen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2019 10:47 AM SAST

Τόπος

Vhembe, ZA-NP, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oebenin

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2020 09:41 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wonderwalker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carinalochner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2020 08:13 PM SAST

Περιγραφή

Pic supplied by friend.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carinalochner

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 09:32 AM SAST

Περιγραφή

Leaves about 10 mm wide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucstrydom

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 10:35 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

don_k

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2020 12:21 PM HST

Περιγραφή

shallow soils over rocky areas, above forest patch close to sea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucanus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2007 10:52 AM CET

Περιγραφή

9 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglaseustonbrown

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Cacadu, ZA-EC, ZA (Google, OSM)

Περιγραφή

5920

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2020 12:20 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2020 01:25 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2019 02:13 PM CEST

Περιγραφή

after fire

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phil183

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2017 08:37 AM SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinatbrakputs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 06:18 PM SAST

Περιγραφή

For leaves on same individual plant 3 months before (16 Aug 2019), see

https://www.inaturalist.org/observations/35566668

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinatbrakputs

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2019 09:41 AM SAST

Περιγραφή

Photos credit: M du Preez

For flowers on same individual plant 3 months later (10 Nov 2019), see

https://www.inaturalist.org/observations/35566670

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicky

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2019 08:28 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindaloffler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2019 07:56 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrydelange

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 11:45 AM SAST

Τόπος

Cacadu, ZA-EC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeerddw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2019 09:51 AM CET

Περιγραφή

Ledebouria marginata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickypegg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2019 03:45 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louws

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 11:14 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2019

Τόπος

Mahalapye Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

In very shallow soil with eriospermum sp plants on side of highly eroded bare rock hill.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλόη Η Γνήσια Aloe vera

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2019 02:43 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julian41

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2012 08:42 PM ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wonderwalker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2019

Τόπος

Maitland forest (Google, OSM)

Περιγραφή

This is possibly Ledebouria floribunda

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisahester

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2019 02:06 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019 10:12 AM SAST

Τόπος

Crocodile River NR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 11:22 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucstrydom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 12:24 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2019 10:48 AM SAST

Τόπος

Klipfontein 2 (Google, OSM)

Περιγραφή

common on limestone

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

elizabethdallmann

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 04:37 PM SAST

Περιγραφή

What tree is this?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2002

Τόπος

Gaborone Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 01:03 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigminkley

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2011 01:16 PM SAST

Περιγραφή

Champion Trees
Planted by Dr Hans Merensky in 1933
Said to be taller than 70m

Signage says E grandis, but internet search and Champion tree list states it as E saligna

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan4

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2012

Περιγραφή

Tiny flower


All the plants I saw were around that size. Came up a few days following a thunderstorm.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanhorstmann

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2018 09:30 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrydelange

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 11:18 AM SAST