Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bekkita

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018

Περιγραφή

Such a cooperative cuckoo!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bekkita

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bekkita

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bekkita

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Minnesota, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Juveniles!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bekkita

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018

Περιγραφή

Best looks I have ever gotten! Singing out in the open.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bekkita

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018

Τόπος

Afton, MN, USA (Google, OSM)