Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowbird69

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 01:14 PM MDT

Τόπος

Ellsworth, NE, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathewlbrust

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 06:04 PM MDT

Τόπος

Chadron State Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codydreier

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 01:38 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colincroft

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 08:32 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allysond

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

codydreier

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

nebraskanaturalist

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022

Τόπος

Lincoln, NE, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockywatch

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 06:46 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colincroft

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 03:55 PM MDT

Περιγραφή

First and only Hunt's I've seen this season...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bennett_grappone

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 01:19 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colincroft

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2021 03:16 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klamke

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Τρανονυχτερίδα (Eptesicus fuscus)

Παρατηρητής

colincroft

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 11:08 PM MDT

Περιγραφή

Recorded/analyzed/identified with Echo Meter Touch 2 Pro (Auto-ID Sensitivity set to "Accurate")

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodygreen

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:43 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allysond

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

colincroft

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 05:52 PM MST

Περιγραφή

Videos: 1,2

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colincroft

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 07:00 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jencorman

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 07:14 AM CDT

Περιγραφή

Single male displaying for a single female hen, just outside the frame

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klamke

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 07:41 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allysond

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbrueg

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019 11:40 AM CDT

Περιγραφή

Growing on well decayed red oak log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbrueg

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2019 10:49 AM CDT

Περιγραφή

Growing on hardwood log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colincroft

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2019 06:43 AM MDT

Περιγραφή

Compare https://bugguide.net/node/view/1586295

Attracted with MV + UV light setup. Location habitat/ecosystem described here: https://outdoornebraska.gov/wp-content/uploads/2015/09/NLP_WildcatHills.pdf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kess2

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 10:11 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colincroft

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 10:11 PM MDT

Περιγραφή

Compare https://bugguide.net/node/view/1086539

Attracted with mercury vapor lamp setup. Adjacent habitat/ecosystem described here: https://outdoornebraska.gov/wp-content/uploads/2015/09/NLP_WildcatHills.pdf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colincroft

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 06:43 AM MDT

Περιγραφή

Attracted with mercury vapor lamp setup. Adjacent habitat/ecosystem described in this short PDF: https://outdoornebraska.gov/wp-content/uploads/2015/09/NLP_WildcatHills.pdf

Compare https://bugguide.net/node/view/976373

Sprague's Pygarctia moth - Hodges#8254 (Pygarctia spraguei)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ampow27

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 11:00 AM CDT