Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

candi12

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 09:05 PM UTC

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 06:38 PM CDT

Τόπος

McAllen, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 05:33 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgvctmn

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chobuck

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 04:49 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 10:24 PM CDT

Τόπος

Emerald Point (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 12:42 AM CDT

Τόπος

Emerald Point (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swilmoth

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnyochum

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 02:56 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 01:46 PM CDT

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnyochum

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:40 PM CDT

Τόπος

Weslaco, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cue4nature

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 02:14 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnyochum

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 03:01 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:07 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnyochum

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 09:32 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dingoqueen

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 02:20 PM MDT

Τόπος

Mission, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djringer

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 01:54 PM CDT

Τόπος

Mission, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcfl14

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 02:16 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 05:17 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanwest

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 03:11 PM CDT
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

vanwest

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 03:24 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμάρανθος (Γένος Amaranthus)

Παρατηρητής

vanwest

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 03:29 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δελφίνιο (Γένος Delphinium)

Παρατηρητής

bjones

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:35 PM UTC

Τόπος

Pharr, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 06:10 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 09:45 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 11:39 AM CDT

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 03:13 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 03:42 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκυλοβρούβα (Sisymbrium irio)

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 11:48 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 11:55 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 05:39 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 06:02 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 06:35 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 06:25 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 07:03 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizzro

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 08:46 AM UTC

Τόπος

Harlingen, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 07:03 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debogey

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 10:48 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 07:20 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 07:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 07:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 07:28 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 07:31 PM CDT

Περιγραφή

shrub

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 07:34 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 08:17 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 09:06 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 09:21 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 10:35 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 10:44 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

bjones

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 04:11 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 04:18 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 03:52 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chobuck

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 02:13 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnyochum

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 10:32 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcfl14

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 02:45 PM CDT

Τόπος

McAllen, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ernest5h

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 04:47 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ernest5h

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ernest5h

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 09:03 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 05:52 PM CDT

Τόπος

McAllen, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ernest5h

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 04:24 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcfl14

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2015

Περιγραφή

Note downward drooping style and anther column.