Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2006 02:49 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

mashat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 05:19 ΜΜ PKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπποπόταμος (Hippopotamus amphibius)

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Αύγουστος 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janesea

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 05:02 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 12:16 ΜΜ +07

Περιγραφή

Perhaps an adventive plant: it abounds in meadows at some distance of several hundred metres from some road but not further.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfkfm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2020 05:40 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2017 10:01 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2017 05:51 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάπαθο (Γένος Rumex)

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2017 09:22 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

dmitryshtol

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Novosibirsk, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel_golyakov

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 02:12 ΜΜ +07

Τόπος

Тальменка (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azotov

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 07:52 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σέδον Το Δριμύ (Sedum acre)

Παρατηρητής

simonkamnev

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 08:35 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 02:19 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

achertok

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 02:14 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaydorofeev

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Irkutsk, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)

Παρατηρητής

siburhan

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 10:18 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 04:25 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanapopova

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 03:04 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavel100

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 05:01 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 06:17 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linainverse

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 08:11 ΜΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 04:54 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alzov

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 01:43 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 01:07 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanapopova

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 07:46 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίρσιο Το Αρουραίο (Cirsium arvense)

Παρατηρητής

azotov

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 09:47 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanapopova

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 05:09 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 09:54 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmitryshtol

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 07:31 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyana_kolesnikova

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 07:48 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veronikashepel_lunnikahoro

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2013 08:12 ΠΜ AWST

Περιγραφή

Южнорусский тарантул. Сидел в гнезде ласточек.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 05:02 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyana_kolesnikova

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 02:54 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 03:03 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 02:15 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandrkochetkov

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 02:41 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 06:52 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

prokhozhyj

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 03:26 ΜΜ MSK

Περιγραφή

Вылетели на травку в Устьинский сквер возле Яузы. Снято с 8 этажа. / Ducks on the grass in Ustyinsky Square near the Yauza River. Photographed from the 8th floor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμμόσαυρα (Lacerta agilis)

Παρατηρητής

tatyanapopova

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 01:22 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 09:31 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Φάσσα (Columba palumbus)

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 05:39 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γερακίνα (Buteo buteo)

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 05:22 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πευκοδρυοκολάπτης (Dendrocopos major)

Παρατηρητής

tatyana_kolesnikova

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2020 12:10 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

tatyana_kolesnikova

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2020 11:56 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Μάρτιος 2015

Τόπος

Cambodia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vyacheslavluzanov

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 03:55 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατική Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus)

Παρατηρητής

vyacheslavluzanov

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 07:29 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

Παρατηρητής

vyacheslavluzanov

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 06:10 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vyacheslavluzanov

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vyacheslavluzanov

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2020 07:10 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

el-kizi-1204

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 08:08 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pyakai

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2008 03:39 ΜΜ -11

Περιγραφή

EOS DIGITAL REBEL CMOS RAW

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vladimir_epiktetov

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2017 03:02 ΜΜ +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandrebel

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 03:17 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla)

Παρατηρητής

alexeiebel

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 12:36 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζαρκάδι Της Σιβηρίας (Capreolus pygargus)

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 09:30 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λυροπετεινός (Lyrurus tetrix)

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 10:25 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιταρήθρα (Alauda arvensis)

Παρατηρητής

aquacielo

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 10:39 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandrkochetkov

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 10:02 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anatolykotlov

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 02:13 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλανθος (Γένος Galanthus)

Παρατηρητής

kastani

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2020 01:04 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marina_gorbunova

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 04:04 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2020 02:44 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kastani

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2020 10:40 ΠΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόκυκνος (Cygnus cygnus)

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 02:20 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουβόκυκνος (Cygnus olor)

Παρατηρητής

kildor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 04:55 ΜΜ +07