Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimjohnson

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allen_boynton

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtuttle

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2018 10:26 AM EDT

Περιγραφή

On door glass of house in wooded area during daylight.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Περιγραφή

Had watched the bear for about 10 minutes before it stumbled upon this elk fawn. Photo was taken moments after the discovery.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eraskin

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2017 04:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlim

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2014

Τόπος

Babati, TZ-MY, TZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Tarangire NP