Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 11:38 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:39 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:28 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Guanajuato, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Área Natural Protegida Sierra de los Agustinos, celebrando su XX Aniversario de Declaratoria con este gran registro.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 10:11 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρογλάρονο (Chlidonias niger)

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 01:48 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2017 03:47 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nachotorres

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2009 11:24 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 10:45 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2017 12:44 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2020 11:44 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 04:38 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 05:31 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 01:23 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 05:45 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 11:58 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 10:25 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 11:25 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2017 12:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 12:59 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2019 11:22 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2010 11:37 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 08:04 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2010 07:40 AM -05

Περιγραφή

Cría de Búho encontrado tirado en la calle, después de una fuerte lluvia, entregado a la PROFEPA delegación GTO.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2010 05:55 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 08:08 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2018 05:50 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2017 12:27 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 12:57 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 10:34 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 12:28 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 11:07 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2018 12:29 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 01:51 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 11:04 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus)

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 10:06 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2016 12:29 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 02:24 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcarreyes

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2015 03:18 PM CDT

Περιγραφή

ddPCR-5499

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monicalugo

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 09:08 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικροδάφνη (Nerium oleander)

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 01:01 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 02:14 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2017 10:19 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 05:29 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2017 03:56 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 03:15 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2018 11:13 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρόκα (Eruca vesicaria)

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 12:42 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 08:48 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 01:15 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2022 01:30 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 06:50 PM CDT

Περιγραφή

Foto proporcionada por el H. Cuerpo de Bomberos Acámbaro.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2019 11:36 PM CDT

Περιγραφή

smartcapture

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018 04:52 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2018 03:31 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 07:54 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 06:41 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 11:00 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2016 12:41 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2018 01:06 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2021 12:22 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 05:59 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 01:37 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 04:02 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 11:49 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 03:23 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 03:18 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 02:25 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 01:46 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 02:03 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2018 12:27 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 11:32 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 11:33 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 03:05 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2017 10:18 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 12:43 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Κύκνος (Cygnus atratus)

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 11:51 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2018 10:59 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2017 12:20 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2018 12:08 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2017 03:54 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2017 12:30 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 08:21 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 11:26 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 08:54 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 02:29 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 01:15 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2017 12:18 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιναρία Η Κυμβαλαρία (Cymbalaria muralis)

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 09:46 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2018 09:06 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2020 08:51 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2010 12:39 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Κορμοράνος (Phalacrocorax auritus)

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 12:19 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 02:43 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 11:39 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 06:09 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexmor

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 01:20 PM CDT