Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcal003

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2016 03:31 PM NZST

Περιγραφή

Cyathea dealbata, 2.5 m high.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcal003

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2016 04:58 PM NZST

Περιγραφή

Photos show the top and lower part of this 6 or 7 m high tree fern.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jack4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2015 06:55 PM NZST

Περιγραφή

Mutant near track edge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcal003

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2017 12:49 PM NZDT